Ariston EGIS PLUS 24 CF Инструкция по эксплуатации онлайн [2/12]. Котел ariston egis 24 cf


Ariston EGIS PLUS 24 CF Инструкция по эксплуатации онлайн [2/12]

2

Руководство по эксплуатации instrukcja obsługi

Мы хотим поблагодарить Вас за сделанный Вами выбор – приобретение

котла нашего производства. Мы уверены, что предоставили Вам

технически совершенную продукцию.

Данное руководство содержит указания и рекомендации в части

монтажа, правильной эксплуатации и технического обслуживания

котла. Внимательно изучите руководство и храните его в доступном

месте. Наши Авторизованные Сервисные Центры всегда в Вашем

распоряжении.

Настоящее руководство по эксплуатации является неотъемлемой

частью комплекта поставки котла. Пользователь должен хранить его

в доступном месте вблизи котла, в том числе в случае передачи котла

другому владельцу или пользователю и/или при установке котла в

другом месте.

Внимательно ознакомьтесь с указаниями и предупреждениями,

содержащимися в руководстве по эксплуатации, так как в них

приводятся важные правила по технике безопасности при монтаже,

эксплуатации и техническом обслуживании изделия.

Данный котел предназначен для отопления помещений и приготовления

горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд.

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ НА ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С МОМЕНТА

ПЕРВОГО ПУСКА, О ЧЕМ В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЕТСЯ

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ОТМЕТКА.

ПЕРВЫЙ ПУСК ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГАРАНТИЙНОГО

ТАЛОНА И ИНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Котел следует подключить к контурам отопления и горячего

водоснабжения (ГВС), которые должны соответствовать

техническим характеристикам котла.

Строго запрещается использовать котел в целях, не указанных

в данной инструкции. Производитель не несет ответственности

за повреждения, являющиеся следствием ненадлежащей

эксплуатации котла или несоблюдения требований данной

инструкции.

Монтаж, техническое обслуживание и другие работы с котлом

должны проводиться в полном соответствии с требованиями

нормативных документов и инструкций производителя.

В случае неисправности и/или нарушения нормальной

работы отключите котел, закройте газовый кран и вызовите

квалифицированного специалиста. Запрещается выполнять

ремонт котла самостоятельно. Все ремонтные работы,

должны проводиться квалифицированными специалистами,

только с использованием оригинальных запасных частей.

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ

СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОТЛА И АННУЛИРУЮТСЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

При проведении технического обслуживания или любых работ в

непосредственной близости от воздуховодов, дымоходов или их

принадлежностей, следует отключить котел и закрыть газовый

кран.

После завершения всех работ, проверьте эффективность

функционирования воздуховодов и дымоходов. В случае

длительного перерыва в эксплуатации котла необходимо:

• отключить электропитание котла, установив внешний

двухполюсный выключатель в положение «ВЫКЛ»;

• перекрыть газовый кран, краны системы отопления и ГВС;

• если существует вероятность замерзания, то следует слить

воду из контура отопления и ГВС.

Szanowni Państwo.

Pragniemy podziękować za wybór podczas zakupów kotła naszej

produkcji. Jesteśmy pewni, że dostarczyliśmy Państwu produkt o

istotnych walorach technicznych.

Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana specjalnie po to,

aby przekazać Państwu ważne wskazówki i sugestie dotyczące

zainstalowania, właściwego użytkowania, a także okresowej obsługi i

konserwacji kotła, co pozwoli w pełni docenić jego zalety.

Książeczkę tę należy starannie przechowywać, aby mogła zawsze

służyć jako źródło informacji niezbędnych do korzystania z naszego

urządzenia.

Nasz Serwis Obsługi Technicznej właściwy dla strefy Państwa

zamieszkania pozostaje do całkowitej dyspozycji w razie pojawienia

się najmniejszego problemu związanego z nowo nabytym kotłem.

Z wyrazami szacunku

GWARANCJA

Aby skorzystać z gwarancji należy skontaktować

się z Autoryzowanym Serwisem ARISTON właściwym dla strefy Państwa za-

mieszkania aby dokonać tzw. pierwszego uruchomienia kotła.

Po upewnieniu się co do prawidłowego funkcjonowania kotła, Autoryzowany

Serwis ARISTON dostarczy Państwu wszystkie informacje potrzebne do jego

właściwego użytkowania i uaktywni funkcjonowanie Gwarancji ze strony

ARISTON, wypełniając egzemplarz karty gwarancyjnej.

Aby uzyskać numer telefonu najbliższego Centrum Obsługi, możecie Państwo

skorzystać z naszej strony internetowej: www.mtsgroup.pl

Niniejsza książeczka, wraz z podręcznikiem “Instrukcje techniczne

instalowania, okresowej obsługi i konserwacji”, stanowią istotną,

a zarazem nieodłączną część produktu. Użytkownik powinien

starannie przechowywać obydwie wraz z kotłem, któremu

powinny towarzyszyć nawet w przypadku przekazania go innemu

właścicielowi lub użytkownikowi i/lub w sytuacji zainstalowania

kotła w innym miejscu przy innej instalacji.

Należy uważnie zapoznać się z instrukcjami i uwagami zawartymi

zarówno w tej książeczce, jak i w Instrukcjach technicznych

instalowania, okresowej obsługi i konserwacji, gdyż dostarczają

one ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w czasie

instalowania, użytkowania i obsługi urządzenia.

Opisywane urządzenie służy do ogrzewania pomieszczeń i

wytwarzania ciepłej wody do użytku domowego.

Powinno być podłączone do instalacji centralnego ogrzewania i do

sieci rozprowadzającej ciepłą wodę użytkową o takich parametrach,

które odpowiadałyby jego mocy, osiągom i możliwościom

technicznym.

Zabronione jest wykorzystywanie tego urządzenia do celów

niezgodnych z tym, co zostało opisane w tej książeczce. Konstruktor

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe ewentualnie

szkody, wynikające z niewłaściwego, błędnego i nieracjonalnego

użytkowania, a także takie, które byłyby wynikiem zignorowania

instrukcji i wskazówek zawartych w tej książeczce. Technik instalator

powinien mieć uprawnienia do instalowania urządzeń grzewczych

zgodnie z normami i obowiązującymi aktualnie przepisami, a

na zakończenie prac wystawić klientowi dokument deklaracji

zgodności.

Zainstalowanie, obsługa i jakakolwiek interwencja techniczna w

trakcie użytkowania powinny być wykonywane przy zachowaniu

aktualnie obowiązujących norm i w oparciu o instrukcje dostarczone

przez konstruktora urządzenia. W przypadku uszkodzenia i/lub

niewłaściwego działania należy wyłączyć urządzenie, zamknąć

zawór doprowadzający gaz i nie starać się naprawiać samemu,

ale zwrócić się do personelu o odpowiednich kwali kacjach.

Ewentualne naprawy powinny być dokonywane przez osoby

mcgrp.ru

Газовый котел Ariston Egis Plus 24 CF (Аристон) в Минске % «Дом Котлов» двухконтурный котел

Дом котлов бай - Dom kotlov.by - газовые котлы - купить газовый котел - твердотопливный котел на твердом топливе - купить котел на дровах - пеллетный котел - газовый котел - котёл - буферная емкость - теплоаккумулятор Дом котлов.бай

Системы отопления "под ключ"

Теплом наполняем дома

Магазин "Дом котлов" с 2000 года, более 17 лет продаёт и устанавливает отопительные котлы и системы отопления дома. Для Вас наш сайт и самые полезные статьи. По любым вопросам звоните в магазин или в наш Консультационный центр.

Каталог продукции:

Прозводители и их продукция:

Рассрочка 12мес. для физ. лиц, ЛИЗИНГ для юр. лиц

Газовый котел Ariston Egis Plus 24 CF Ariston (Аристон)

Настенный газовый двухконтурный котел эконом-класса с открытой камерой сгорания. СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА.

В наличии

Тип камеры сгорания: атмосферный (открытая)

Количество контуров: двухконтурный

Способ установки: настенный

Площадь отопления: до 200 кв.м.

Рассрочка 12мес. для физ. лиц, ЛИЗИНГ для юр. лиц

Поделиться:

Мы производим Монтаж газового котла – от 270 руб. стоимость и до 2-х дней сроки наших работ по монтажу газового котла. Обвязка турбированного котла включает также и установку коаксиального дымохода. Подробнее...

ДОСТАВКАбесплатнаяпо всейБеларуси

ЭКОНОМИЯдо 10% прикомплектациисистемы

ГАРАНТИЯ3 года намонтажныеработы

МОНТАЖза 1-2 дняпо выгоднойцене

 ОперативныйСЕРВИС

Подробнее:

Газовый котел Ariston Egis Plus 24 CF

 

Настенный газовый двухконтурный котел эконом-класса

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

 • Высокая эффективность до 93,8 %, выше у напольных котлов;

ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ

 • Жидкокристаллический дисплей для простой настройки всех параметров и визуализации кодов ошибок
 • Кнопочное управление;
 • Возможно подключение солнечного коллектора с естественной циркуляцией благодаря термостатическому смесительному клапану;

КОМФОРТ

 • Программирование нагрева на неделю благодаря совместимости с двухпозиционным (вкл./выкл.) устройствами терморегулирования
 • Раздельный вторичный теплообменник из нержавеющей стали для производства до 13,6 л/мин. горячей воды санитарного назначения;
 • Расширительный бак увеличенного размера для возможности обслуживания больших площадей;

КАЧЕСТВО

 • Котел создан с применением лучших возможных материалов: первичный теплообменник из высококачественной меди с защитным покрытием, вторичный теплообменник из нержавеющей стали для гарантии высокой прочности и продолжительного срока службы;
 • Дополнительный фильтр в контуре отопления для защиты котла от примесей в воде;
 • Защита от блокировки циркуляционного насоса для защиты котла и всей системы от замерзания;
 • Котел адаптирован для России и РБ - работает при пониженном давлении газа (до 5 мбар), низком давлении и расходе воды, устойчив к перепадам напряжения и низким уличным температурам (до -52 оС).

 

Технические характеристики Ariston Egis Plus 24 CF

Мощность котла, кВт 24
Диапазон мощности, кВт   7,0-24
Напряжение в сети, В/гц   220 Вольт / 50 Герц
Производительн. по ГВС, л/мин при ∆t = 40 oС  9
Производительн. по ГВС, л/мин при ∆t = 25 oС   13,6 
Мин. давление воды на входе, мбар   0,2
Диаметры трубопроводов в мм (Наружная резьба в дюймах):
Вход/выход контура отопления     20 (3/4")
Вход/выход контура ГВС  15 (1/2")
Ввод газа       20 (3/4")
Отвод продуктов сгорания, мм 130
Объем расширительного бака, л  8
Электрическая потребляемая мощность, Вт   106
Габариты, мм  770x400x315 
Масса, кг  30
Гарантия    2 года

 

 

Посмотреть по двухконтурный котел

Отзывы о котлах Ariston (Аристон)

1 355 руб.

Газовый котел Ariston Egis Plus 24 CF

У нас вы можете купить котёл с доставкой и установкой как в городе Минске, так по всей территории РБ.

Полезно знать

Все статьи

Производитель: Ariston Thermo S.p.A., V.A. Merloni, 45, 60044, Fabriano (AN), Италия  Изготовитель: Италия, Strada Provinciale Frasassi 60040 GENGA (AN)    

Импортер  : ООО "Термостудия",  ул. Стариновская 2

Сервис: ООО "ЦентрГазСервис" г. Минск, пр-т Независимости, 98

 

Сопутствующие товары

?

ЗАДУМАЛИСЬ о ВЫБОРЕ

Звоните в

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ДомКотлов.бай

!

Мы поможем с выбором эффективной и оптимальной системы отопления, с её проектированием, экономной комплектацией и надёжным монтажом.

Мы на связи с 9:00 до 21:00 ежедневно. 8 (029) 197-38-32, 8 (029) 607-38-32, 8 (029) 207-38-32, 8 (017) 227-36-01.

Прозводители и их продукция:

domkotlov.by

Инструкция, руководство по эксплуатации котла Ariston EGIS PLUS 24 CF (FF)

Как использовать наш сайт инструкций OnlineManuals.ru Наша цель состоит в том, чтобы предоставить вам быстрый доступ к содержанию инструкции для Инструкция, руководство по эксплуатации котла Ariston EGIS PLUS 24 CF (FF). С помощью онлайн просмотра, Вы можете быстро просмотреть содержимое инструкции и найти решение проблемы с Инструкция, руководство по эксплуатации котла Ariston EGIS PLUS 24 CF (FF).

Для Вашего удобстваЕсли листать руководство пользователя Инструкция, руководство по эксплуатации котла Ariston EGIS PLUS 24 CF (FF) прямо на сайте, не очень удобно для Вас, есть два возможных решения:

• Просмотр в полноэкранном режиме - легко просмотреть руководство пользователя (без загрузки его на свой компьютер), Вы можете использовать режим полноэкранного просмотра. Для просмотра инструкции пользователя Инструкция, руководство по эксплуатации котла Ariston EGIS PLUS 24 CF (FF) на полном экране, используйте кнопку «Открыть в Pdf-viewer». • Загрузка на компьютер - Вы можете также скачать Инструкция, руководство по эксплуатации котла Ariston EGIS PLUS 24 CF (FF) на свой компьютер и сохранить его в файлах.

Многие люди предпочитают читать документы не на экране, а в печатной версии. Возможность печати руководства пользователя также была предусмотрена на нашем сайте, и вы можете использовать ее, нажав на иконку «печать» в Pdf-viewer. Нет необходимости печатать все руководство Инструкция, руководство по эксплуатации котла Ariston EGIS PLUS 24 CF (FF), можно выбрать только нужные страницы инструкции.

onlinemanuals.ru

Котел аристон egis plus 24 ff инструкция

Страница 13 из 13

Ariston Egis 24 ff #8212 удобный и практичный настенный котел

Газовый котел Ariston Egis 24 FF – одна из наиболее успешных моделей, выпускаемых итальянской компанией с мировым именем. Данный агрегат по ряду причин пользуется удивительным спросом со стороны покупателей как в России, так и в других странах. Давайте попробуем разобраться, чем же так привлекает потребителей этот неприметный на первый взгляд агрегат.

Газовый котел Ariston серии Egis 24 FF

Egis 24 FF был разработан и выпущен на рынок в 2007 году. Этот котел оснащен закрытой камерой сгорания, о чем говорят характерные для агрегатов Аристон буквы FF. Аппарат – это уникальное сочетание технического совершенства, достойных рабочих качеств и удобства в эксплуатации. Кроме того, надежность является неотъемлемым свойством Egis 24 FF от Ariston.

Эта модель представляет собой навесной настенный котел, который отличается небольшими габаритами в 400x770x315 миллиметров и весом в 30 кг. Все это, разумеется, существенно упрощает установку техники в малой по размерам квартире.

Незначительное потребление топлива – одна из важнейших отличительных черт Ariston Egis 24 FF, из-за чего многие покупатели отдают предпочтение именно этой модели. Кроме того, этот аппарат может похвастаться таким преимуществом, как адаптивность к особенностям практически любой отопительной системы. Из-за небольших габаритов его установка и агрегация с газоходом и штуцерами для воды заметно упрощается.

Специалисты рынка отмечают, что модель Egis 24 FF идеально подходит как для первичного монтажа, так и в качестве замены старого агрегата на новый. Установщикам удается наладить работу техники даже в весьма сложных условиях.

Среди дополнительных плюсов, свойственных этому котлу, можно отметить следующие:

 • Изысканный минималистичный внешний вид. Котел может быть гармонично вписан практически в любой интерьер, будь то дорого декорированная ванная комната, сантехнический узел или подсобное помещение.
 • Хорошо продуманный интерфейс. Все в Egis 24 FF сделано таким образом, чтобы пользователь получал максимум удовольствия от управления техникой, не испытывая при этом ни малейшего раздражения или дискомфорта.
 • Высокая скорость реагирования термодатчиков на любые изменения внешних параметров.
 • Выведение ошибок с помощью специальных индикаторов.

Ariston Egis 24 FF комплектуется медным теплообменником. К слову, он имеет специальное защитное антикоррозийное покрытие. Конструкция теплообменника такова, что передача тепловой энергии от горящего топлива до воды в контурах происходит максимально эффективно. Все агрегаты этой модели комплектуются горелкой Polidoro, которая успела себя хорошо зарекомендовать среди специалистов.

Скрытые фитинги и низкий уровень шума, издаваемого в процессе работы, также можно считать немаловажными преимуществами техники итальянской торговой марки. Конструкцией также предусмотрено наличие антифриз-системы, не дающей теплоносителю замерзнуть в условиях низкой температуры за окном.

Защита от накипи – очень важная опция для российского покупателя. Все потому, что качество теплоносителя в нашей стране не настолько хорошее, чтобы отказываться от такой дополнительной гарантии долгого срока службы техники. Также стоит отметить, что 3-ходовой клапан и циркуляционный насос надежно защищены от залипания.

Ariston серии Egis 24 FF способен функционировать в режиме «Трубочист», позволяющем оценить продукты сгорания. Компания предлагает огромный выбор дополнительных аксессуаров для контроля температуры.

Номинальная производительность котла Egis 24 FF составляет 24.6 кВт. При этом КПД системы достигает 94.1%. Температура воды в контуре отопления колеблется в пределах 40-82 градусов Цельсия. В то же время в системе ГВС температура теплоносителя составляет от 36 до 60 градусов в зависимости от интенсивности работы оборудования.

Существует также обновленная версия популярного котла #8212 Ariston Egis PLUS 24 FF. Номинальная мощность агрегата составляет 24 кВт. Его отличительная особенность – способность функционировать при давлении газа в системе от 5 мБар. Конструкцией также предусмотрено наличие двух высокоточных термодатчиков NTC. В качестве опции аппарат может быть агрегирован с системой T-CONTROL.

Наличие встроенного конденсатосборника повышает КПД техники. Аппарат способен функционировать даже при очень низких температурах за окном (на практике до -52 градусов Цельсия).

Egis PLUS 24 FF имеет два фильтра механической очистки теплоносителя. Еще одна особенность агрегата – возможность работы вместе с солнечным коллектором.

Особенности установки

Данный аппарат довольно быстро и легко устанавливается. С помощью инструкции Ariston Egis 24 FF сделать это сможет практически каждый, кто хоть раз имел дело с газогорелочным оборудованием. Ко всем электрическим соединениям предусмотрен доступ с внешней стороны, что очень удобно.

Если вы не уверены в своих силах и навыках – поручите установку Ariston серии Egis 24 FF профессионалу, который сможет не только качественно смонтировать агрегат, но и корректно настроить его работу в зависимости от ваших потребностей в тепле и горячей воде.

Отдайте предпочтение именно этой технике в процессе выбора оптимального отопительного агрегата, и вы никогда не пожалеете о своем решении.

Можно сэкономить, покупая комплектом, через сайт

Двухконтурные газовые настенные котлы с закрытой камерой сгорания Ariston Egis Plus 24 FF предназначены для отопления помещений и оганизации горячего водоснабжения для хозяйственно-бытовых нужд. Обладая удобной конструкцией, эти котлы имеют небольшие размеры и массу, именно поэтому для установки котла нет необходимости в дополнительном помещении (котельной) т.к. его с легкостью можно установить в любом месте. Требования газовых служб к котлам с закрытой камерой сгорания менее жесткие, чем к аналогам, но с открытой камерой сгорания.

Котел Ariston Egis Plus уже приспособлен к работе в российских условиях. Сборка данного оборудования осуществляется исключительно в Италии. Он оборудован интеллектуальной системой управления, имеет стильный современный дизайн и довольно высокий КПД. Котел оснащен удобной панелью управления со светодиодной индикацией режимов работы, раздельным (отопление + ГВС) теплообменником, что очень важно, если оборудование будет эксплуатироваться в регионах с жесткой водой.

 • Функция защиты от замерзания, образования накипи и
 • Защита от блокировки циркуляционного насоса
 • Предохранительный клапан
 • Возможность подключения термостатов и GSM-модуля (опция).

Котел может также работать на сжиженном газе. Для перевода котла на сжиженный газ необходимо 11 жиклеров диаметром 0,8 мм. (артикул 3318261).

Источники:

www.sferatd.ru