Яңа ел белән котлаулар, шигырьләр / Поздравления с новым годом на татарском. Яна уку елы котлы булсын


Яна уку елы котлы булсын

5 сыйныф- татар теле

1

Яна уку елы котлы булсын!

Тат.теле

ГКК

Исэнлэшу, саубуллашу, «Мэктэп» темасына караган лексика

2

Боерык фигыль

Т.т.

ГКФ

Жыештыра, тузан суырта, су сибэ

3

Хэзерге заман хикэя фигыль

Т.т.

ГКК

4

Хэзерге заман хикэя фигыльнен зат-сан белэн торлэнеше

Т.т.

ГКК

Укыта, сорый, куша, эйтэ

5

Хэзерге заман хикэя фигыльнен зат-сан белэн торлэнеше

Т.т.

ГКК

6

Хэзерге заман хикэя фигылтнен юклык формасы

Т.т.

ГКК

Ял итэ(итми), су коена(коенмый), жилэк жыя(жыймый), балык тота(тотмый)

7

Билгеле уткэн заман заман хикэя фигыль

Т.т.

ГКФ

8

Билгеле уткэн заман хикэя фигыльнен зат-сан белэн торлэнеше

Т.т.

ГКФ

9

Инфинитив

Т.т.

ГКФ

10

Телэк белдерунен язасы килэ тозелмэсе

Т.т.

ГКФ

Табын янында кыстау формалары

11

Сыйфат дэрэжэлэре

Т.т.

ГКФ

Эссэ, буранлы, йомшак

12

Сыйфат дэрэжэлэре

Т.т.

ГКК

13

Телефоннан сойлэшу этикеты

Т.т.

ЛГКФ

Шалтырый, шалтырата, курше

14

Предметнын кем очен икэнлеген эйтергэ ойрэну

Т.т.

ГКФ

Зат алмашлыклары

15

Кереш сузлэр кулланып уз фикеренне эйту

Т.т.

ГКФ

16

Эшли ала конструкциясен ойрэну

Т.т.

ГКФ

Кайта ала,алдына, артына, астына

17

Эшлэргэ телэгенне эйтэ белергэ ойрэну

Т.т.

ГКФ

Шул УК

18

Туган конгэ чакыру очен сойлэм урнэклэре

Т.т.

ГКК

Туган конгэ чакырам, сэгать алтыда башлана , татар халык ашлары исемнэре

19

«Ростэм» хикэясендэге лексик-грамматик(л-г) материал

Т.т.

ЛГКК

Кунакта, кулын сузды, беркон

20

Исемнэрнен тартым белэн торлэнуе

Т.т.

ГКК

Язма эш, хата. Дэреслек

21

«Яхшы уку очен нэрсэ кирэк?» темасына энгэмэ

Т.т.

ЛГКК

Кон дэ дэрес эзерлэргэ кирэк

22

Бэйлек сузлэр

Т.т.

ГКК

Бэйлек сузлэр

23

24

«Яхшы уку жинелме?» циклын кабатлау

Зат алмашлыкларынын килеш белэн торлэнеше

Т.т.

д/м сойлэм

Зат алмашлыклары

25

Билгеле килэчэк заман хикэя фигыль

Т.т.

ГКФ

26

Билгеле килэчэк заман хикэя фигыль

Т.т.

ГКК

27

Билгесез килэчэк заман хикэя фигыль

Т.т.

ГКФ

Кунакка чакырырга рохсэт ит

28

Исемнэрнен тартым белэн торлэнеше

Т.т.

ГКК

29

Курсэту алмашлыклары

Т.т.

Гкф

БУ,ШУЛ.ТЕГЕ УЛ

30

Минем сэламэтлегем

Т.т.

ЛКФ

Тэн эгъзалары исемнэре

31

Исем ясагыч кушымчалар

Т.т.

ГКФ

Курше,тозуче, тегуче

32

Уткэннэрне кабатлау

Т.т.

ЛГКК

33

Контроль диктант( ел нэтижэлэре буенча)

Т.т.

34

Хаталар остендэ эш

Т.т.

35

Йомгаклау дэресе

Т.т.

5 – сыйныф- татар эдэбияте

1

Л.Лерон «Хэерле иртэ!»

Т.эд.

ЛГКК

Сойлим, урын жыям, юынам, барам, кайтам

2

Р.Миннуллин «Аяз кайта мэктэптэн»

Т.эд.

ЛГКК

Укыта,сорый, эйтэ,арып кайта

3

Б.Рэхмэт «Белдем! Белдем!»

Т.эд.

ЛГКК

Сэгать жиде, жидедэ, дэреслэрдэн сон

4

З.Гомэрова «Узем жыештырдым»

Т.эд.

ЛГКК

Узем жыештырдым, узе жыештырды

5

Рэсим , Илнур турында хикэя

Т.эд.

ЛГКК

Кичке аш, уйный, яхшы булышчы, ой эше бирмэделэр, узе,киенэ, коймак, чэй эзерли

6

«Эни кайтуга» тексты

Т.эд.

ЛГКК

Тыйнак, ялкау, мактанчык,начар, ихтирамлы, дус

7

М.Газизов «Ботка»

Т.эд.

ЛГКК

Ошамый,кыстыйлар, булыша

8

Рэсим турында хикэя

Т.эд.

ЛГКК

Кичке аш, яхшы булышчы

9

Осееванын «Уллар» хикэясе

Т.эд.

ЛГКК

Житез, кочле,каршысына, артына

10

Э.Бикчэнтэева «Тэмле суз»

Т.эд.

ЛГКК

Тэмле суз, тэмле теле, беркон

11

Ю.Ермолаева «Ике пирожный»

Т.эд.

ЛГКК

12

Р.Миннуллин «Эни кирэк»

Т.эд.

Монологик осйлэмгэ чыгу

Шигырьдэге яна сузлэр

13

«Тавык,Тычкан,Кортлек»

Т.эд.

ЛКФ

Орлык, тегермэн, ипи изэ

14

Р.Миннуллин «Ипи булса»

Т.эд.

д/м сойлэм

15

Л.Лерон «Супермалай»

Т.эд.

ЛГКК

Ишегалды, кар кори, алып кайта

16

Г.Рэхим «Ялкау малай»

Т.эд.

ЛГКК

Кон буе,урам себерэ, арый имеш

17

Туган кон- кунелле бэйрэм

Т.эд.

ЛГКК

Курше, тиздэн, туганнар

18

Табын янында

Т.эд.

ЛГКК

Тиз-тиз, хужабикэ

19

Туган кон уеннары

Т.эд.

д/м сойлэм

Тэбэнэк, биек, кин,тар

20

Тизэйткечлэр,санамышлар

Т.эд.

ЛКК

21

Р.Вэлиева «Туган кондэ»

Т.эд.

ЛКК

Искиткеч, ризык, тэртип, сузсез

22

Олег турында хикэя

Т.эд.

ЛГКК

Кэеф, инде. Вакытында, тора алмады, чирек азагында

23

Х.Шабанов «Китап»

Т.эд.

ЛГКК

Ертма, пычратма, кинэшче, ярдэмче

24

Рохсэт сорау- кирэкле эш

Т.эд.

ЛГКК

25

В.Осеева «Зэнгэр яфраклар»

Т.эд.

ЛГКК

26

«Куркак юлдаш» (татар халык экияте)

Т.эд.

ЛГКК

Куркак, ышанычлы

27

З.Эхмэррвнын «Элэкче» хикэясе

Т.эд.

ЛГКК

Акылга ойрэту, ватык, тэнэфес

28

Ш.Галиев «Мин».Н.Мадъяров «Инде мактанмас»

Т.эд.

ЛГКК

Шук,уткен, тыйнак, сыбызгы, жавап бирэ

29

Х.Гардановнын «Акыллы карабай» хикэясе

Т.эд.

ЛГКК

Хормэт итэ, ягымлы

30

«Без спорт яратабыз» темасына энгэмэ

Т.эд.

ЛКФ

Тема караган лексика

31

Г.Башировнын «Безнен Татарстан» тексты

Т.эд.

ЛГКК

Уз флагы, гербы, гимны. Тосле, тантана

32

Х.Гарданов «Безнен урам»

Т.эд.

ЛГКК

Безнен урам, матур

33

Татарстан елгалары

Т.эд.

ЛГКК

Чакрым,борынгы, кушыла

34

Татарстан шэгэрлэре

Т.эд.

ЛГКК

Башкала, атаклы, горурлык

35

Сабантуй –татар халкынын ин матур милли бэйрэме

Т.эд.

ЛГКК

Кыр эшлэре беткэч, кон жылынгач, булэк жыялар

www.reforef.ru

Яна уку елы котлы булсын

5 сыйныф- татар теле

1

Яна уку елы котлы булсын!

Тат.теле

ГКК

Исэнлэшу, саубуллашу, «Мэктэп» темасына караган лексика

2

Боерык фигыль

Т.т.

ГКФ

Жыештыра, тузан суырта, су сибэ

3

Хэзерге заман хикэя фигыль

Т.т.

ГКК

4

Хэзерге заман хикэя фигыльнен зат-сан белэн торлэнеше

Т.т.

ГКК

Укыта, сорый, куша, эйтэ

5

Хэзерге заман хикэя фигыльнен зат-сан белэн торлэнеше

Т.т.

ГКК

6

Хэзерге заман хикэя фигылтнен юклык формасы

Т.т.

ГКК

Ял итэ(итми), су коена(коенмый), жилэк жыя(жыймый), балык тота(тотмый)

7

Билгеле уткэн заман заман хикэя фигыль

Т.т.

ГКФ

8

Билгеле уткэн заман хикэя фигыльнен зат-сан белэн торлэнеше

Т.т.

ГКФ

9

Инфинитив

Т.т.

ГКФ

10

Телэк белдерунен язасы килэ тозелмэсе

Т.т.

ГКФ

Табын янында кыстау формалары

11

Сыйфат дэрэжэлэре

Т.т.

ГКФ

Эссэ, буранлы, йомшак

12

Сыйфат дэрэжэлэре

Т.т.

ГКК

13

Телефоннан сойлэшу этикеты

Т.т.

ЛГКФ

Шалтырый, шалтырата, курше

14

Предметнын кем очен икэнлеген эйтергэ ойрэну

Т.т.

ГКФ

Зат алмашлыклары

15

Кереш сузлэр кулланып уз фикеренне эйту

Т.т.

ГКФ

16

Эшли ала конструкциясен ойрэну

Т.т.

ГКФ

Кайта ала,алдына, артына, астына

17

Эшлэргэ телэгенне эйтэ белергэ ойрэну

Т.т.

ГКФ

Шул УК

18

Туган конгэ чакыру очен сойлэм урнэклэре

Т.т.

ГКК

Туган конгэ чакырам, сэгать алтыда башлана , татар халык ашлары исемнэре

19

«Ростэм» хикэясендэге лексик-грамматик(л-г) материал

Т.т.

ЛГКК

Кунакта, кулын сузды, беркон

20

Исемнэрнен тартым белэн торлэнуе

Т.т.

ГКК

Язма эш, хата. Дэреслек

21

«Яхшы уку очен нэрсэ кирэк?» темасына энгэмэ

Т.т.

ЛГКК

Кон дэ дэрес эзерлэргэ кирэк

22

Бэйлек сузлэр

Т.т.

ГКК

Бэйлек сузлэр

23

24

«Яхшы уку жинелме?» циклын кабатлау

Зат алмашлыкларынын килеш белэн торлэнеше

Т.т.

д/м сойлэм

Зат алмашлыклары

25

Билгеле килэчэк заман хикэя фигыль

Т.т.

ГКФ

26

Билгеле килэчэк заман хикэя фигыль

Т.т.

ГКК

27

Билгесез килэчэк заман хикэя фигыль

Т.т.

ГКФ

Кунакка чакырырга рохсэт ит

28

Исемнэрнен тартым белэн торлэнеше

Т.т.

ГКК

29

Курсэту алмашлыклары

Т.т.

Гкф

БУ,ШУЛ.ТЕГЕ УЛ

30

Минем сэламэтлегем

Т.т.

ЛКФ

Тэн эгъзалары исемнэре

31

Исем ясагыч кушымчалар

Т.т.

ГКФ

Курше,тозуче, тегуче

32

Уткэннэрне кабатлау

Т.т.

ЛГКК

33

Контроль диктант( ел нэтижэлэре буенча)

Т.т.

34

Хаталар остендэ эш

Т.т.

35

Йомгаклау дэресе

Т.т.

5 – сыйныф- татар эдэбияте

1

Л.Лерон «Хэерле иртэ!»

Т.эд.

ЛГКК

Сойлим, урын жыям, юынам, барам, кайтам

2

Р.Миннуллин «Аяз кайта мэктэптэн»

Т.эд.

ЛГКК

Укыта,сорый, эйтэ,арып кайта

3

Б.Рэхмэт «Белдем! Белдем!»

Т.эд.

ЛГКК

Сэгать жиде, жидедэ, дэреслэрдэн сон

4

З.Гомэрова «Узем жыештырдым»

Т.эд.

ЛГКК

Узем жыештырдым, узе жыештырды

5

Рэсим , Илнур турында хикэя

Т.эд.

ЛГКК

Кичке аш, уйный, яхшы булышчы, ой эше бирмэделэр, узе,киенэ, коймак, чэй эзерли

6

«Эни кайтуга» тексты

Т.эд.

ЛГКК

Тыйнак, ялкау, мактанчык,начар, ихтирамлы, дус

7

М.Газизов «Ботка»

Т.эд.

ЛГКК

Ошамый,кыстыйлар, булыша

8

Рэсим турында хикэя

Т.эд.

ЛГКК

Кичке аш, яхшы булышчы

9

Осееванын «Уллар» хикэясе

Т.эд.

ЛГКК

Житез, кочле,каршысына, артына

10

Э.Бикчэнтэева «Тэмле суз»

Т.эд.

ЛГКК

Тэмле суз, тэмле теле, беркон

11

Ю.Ермолаева «Ике пирожный»

Т.эд.

ЛГКК

12

Р.Миннуллин «Эни кирэк»

Т.эд.

Монологик осйлэмгэ чыгу

Шигырьдэге яна сузлэр

13

«Тавык,Тычкан,Кортлек»

Т.эд.

ЛКФ

Орлык, тегермэн, ипи изэ

14

Р.Миннуллин «Ипи булса»

Т.эд.

д/м сойлэм

15

Л.Лерон «Супермалай»

Т.эд.

ЛГКК

Ишегалды, кар кори, алып кайта

16

Г.Рэхим «Ялкау малай»

Т.эд.

ЛГКК

Кон буе,урам себерэ, арый имеш

17

Туган кон- кунелле бэйрэм

Т.эд.

ЛГКК

Курше, тиздэн, туганнар

18

Табын янында

Т.эд.

ЛГКК

Тиз-тиз, хужабикэ

19

Туган кон уеннары

Т.эд.

д/м сойлэм

Тэбэнэк, биек, кин,тар

20

Тизэйткечлэр,санамышлар

Т.эд.

ЛКК

21

Р.Вэлиева «Туган кондэ»

Т.эд.

ЛКК

Искиткеч, ризык, тэртип, сузсез

22

Олег турында хикэя

Т.эд.

ЛГКК

Кэеф, инде. Вакытында, тора алмады, чирек азагында

23

Х.Шабанов «Китап»

Т.эд.

ЛГКК

Ертма, пычратма, кинэшче, ярдэмче

24

Рохсэт сорау- кирэкле эш

Т.эд.

ЛГКК

25

В.Осеева «Зэнгэр яфраклар»

Т.эд.

ЛГКК

26

«Куркак юлдаш» (татар халык экияте)

Т.эд.

ЛГКК

Куркак, ышанычлы

27

З.Эхмэррвнын «Элэкче» хикэясе

Т.эд.

ЛГКК

Акылга ойрэту, ватык, тэнэфес

28

Ш.Галиев «Мин».Н.Мадъяров «Инде мактанмас»

Т.эд.

ЛГКК

Шук,уткен, тыйнак, сыбызгы, жавап бирэ

29

Х.Гардановнын «Акыллы карабай» хикэясе

Т.эд.

ЛГКК

Хормэт итэ, ягымлы

30

«Без спорт яратабыз» темасына энгэмэ

Т.эд.

ЛКФ

Тема караган лексика

31

Г.Башировнын «Безнен Татарстан» тексты

Т.эд.

ЛГКК

Уз флагы, гербы, гимны. Тосле, тантана

32

Х.Гарданов «Безнен урам»

Т.эд.

ЛГКК

Безнен урам, матур

33

Татарстан елгалары

Т.эд.

ЛГКК

Чакрым,борынгы, кушыла

34

Татарстан шэгэрлэре

Т.эд.

ЛГКК

Башкала, атаклы, горурлык

35

Сабантуй –татар халкынын ин матур милли бэйрэме

Т.эд.

ЛГКК

Кыр эшлэре беткэч, кон жылынгач, булэк жыялар

reforef.ru

» Котлы булсын яңа уку елы!

02Сен

Котлы булсын яңа уку елы!

КатегорияӨлкә татарлары

Автор Администрация сайта

Җәйге каникуллар үтеп, шатлыклы 1 сентябрь – Белем көне дә килеп җитте. Шенталы районының Денис авылы мәктәбендә 36нчы ел инде башлангыч сыйныф укучыларына белем бирүче Гөлсинә Һади кызы Төхвәтуллина быел беренче сыйныфка 10 бала кабул итә.

- Балалар аз булганлыктан, әле моннан өч ел элек кенә ике сыйныф укучыларын бергә укыта идек. Бу, әлбәттә, бик уңайсыз иде. Соңгы елларда яшь балалар саны арта төште. Быел беренче сыйныфка ун бала килүне бик матур күренеш, дип саныйм. Шатлыкка, киләсе елларда да шундый ук хәл күзәтеләчәк, – дип сөйләде миңа Гөлсинә ханым. Сөйләшүгә беренче тапкыр беренче сыйныф бусагасын атлап керергә җыенучы Муса Садыйков белән Айсылу Гобәйдуллиналарның әниләре Әлфия һәм Миләүшә ханымнар да кушылдылар.

- Укулар башлануын һич тә көтеп ала алмыйбыз. Менә мәктәбебез белән танышып китәргә булдык әле. Безнең балаларыбыз бераз укый-яза да, саный да, рәсем ясый да беләләр инде, – диделәр алар.

- Күпьеллык эш тәҗрибәмнән чыгып әйтәм: бала беренче сыйныфка килгәндә укый-яза белми, дип борчылу һич тә урынлы түгел, – диде моңа җавап итеп Гөлсинә Һади кызы. - Алар бакчада үзләрен тәртипле тотарга һәм парта артында дөрес итеп утырырга өйрәнергә тиешләр. Әгәр дә укырга-язарга алдан өйрәтсәң, укыту методикасы бик үк дөрес булмаячак. Андыйларның бик сирәге генә яхшы укып китә ала.

Безнең сөйләшүне ишетеп торган Муса Садыйков татарча матур итеп шигырь дә укып күрсәтте:

Бүген мәктәпкә килдек без

Хәерле сәгатьләрдә!

И, мәктәбем! Өйрәт безне

Иң матур гадәтләргә!

Нарасый авызыннан шундый эчкерсез сүзләрне ишеткәч, дулкынланмыйча мөмкин түгел. Дөрестән дә, мәктәпкә беренче сыйныфка укырга килү – гомергә онытылмас иң матур мизгелләрнең берсе ул.

Без Муса белән Айсылуны да, шулай ук барлык укучыларны, укытучылар коллективын, әти-әниләрне дә шушы изге, матур бәйрәм – Белем көне белән котлыйбыз! Хәерле сәгатьтә! Котлы булсын яңа уку елы, кадерлеләребез!

Нурсинә ХӘКИМОВА.

“Бердәмлек”.

Рәсемдә: Укытучы Гөлсинә ТӨХВӘТУЛЛИНА (уртада) беренче тапкыр беренче сыйныфка килүче укучылары Муса, Айсылу һәм аларның әниләре Миләүшә ГОБӘЙДУЛЛИНА һәм Әлфия САДЫЙКОВА белән.

 

 

Фикер калдыру

tatar-duslyk.ru

Яңа уку елы белән котлау

1 сентябрь - Белем көне уңаеннан муниципаль район башлыгы, район советы рәисе Фердинат Дәүләтшин мәгариф хезмәткәрләрен һәм барлык укучыларны әлеге бәйрәм белән котлады.

«Мәктәп еллары һәрберебезнең хәтерендә гомерлеккә уелып кала, чөнки нәкъ менә мәктәптә яшь буынның киләчәге билгеләнә, ул кирәкле белемнәр генә алып калмый, рухи һәм физик яктан җитлеккән шәхескә әйләнә. Уку - ансат эш түгел, юкка гына анны инә белән кое казу, димәгәннәр. Яңа уку елында һәркемгә зур уңышлар, яңа ачыш-казанышлар, нык исәнлек телим. Һәр дәрес укучыларга яңа белем-күнекмәләр, ә укытучыга иҗади омтылышлар китерсен иде. Яңа уку елы котлы булсын!»-диелгән район җитәкчесенең тәбрикләү сүзендә.

Ансамбль фестивальдә чыгыш ясады«Әфганнан Чечняга чаклы» вокаль-инструменталь ансамбле Димитровград шәһәрендә солдат җырлары фестивалендә катнашты.Бу халыкара фестиваль быел сигезенче мәртәбә үткәрелде. Безнең ансамбль анда зур уңыш белән чыгыш ясады. Яшьләргә патриотик тәрбия бирүгә керткән зур өлеше һәм фестивальдә актив катнашуы өчен «Әфганнан Чечняга чаклы» ансамбле Диплом һәм Рәхмәт хаты белән бүләкләнде.

Кинога йөрү гадәте кайтаАтна башында Россия киносы көне билгеләп үтелде.Безнең районда халыкка кино күрсәтү белән муниципаль кино учреждениесе шөгыльләнә. Быелның башыннан аның эшчәнлеге җанланып ките. 8 айда тамашачыларга 153 фильм күрсәтелде, 342 сеанста 13500 кеше булды (аларның 8320 се -балалар). Сеансларның 200 е - тамашачыларга иганәчеләр бүләге.

Сөт хәзерләү кимегәнАвгустның соңгы ункөнлегендә шәхси сектордан алдагы декада белән чагыштырганда 442 килограммга кимрәк сөт хәзерләнгән.Шул ук вакытта Иске Чаллы авыл җирлеге буенча сөт җыю 107 килограммга, Кошки, Иске Матак һәм Ташбилге авыл җирлекләрендә 94-91 килограммга арткан. Салман авыл җирлегендә яшәүче хуҗалар һәр сыердан 10 көндә 161 килограмм, Иске Чаллы сөт тапшыручылары 103 килограмм сөт реализацияләгәннәр. Шушы ункөнлектә район буенча 181065 килограмм сөт җыеп тапшырылган.

Бозау дисәң дә бозау!Апак авыл җирлегендәге шәхси хуҗалыкларда асралучы һәм ясалма орлыкландыру юлы белән каплатылган сыерлардан быел 74 баш бозау алынган.Аларның 39 ы - теше бозаулар. Әлеге алым терлекләрнең продуктлылыгын үстерүнең ышанычлы юлы санала. Шуңа күрә ясалма орлыкландырудан туган теше бозауларның исәбен алып, алардан киләчәктә әйбәт сыерлар ясауны игътибар үзәгендә тоту максатка ярашлы эш булачак. Нәтиҗәдә берничә елдан шәхси хуҗалыклар нәселле сыерлар белән тәэмин ителәчәк бит.

Каракны тиз тапканнарПолиция бүлегендә атна тыныч үтүен хәбәр иттеләр.Бер урлау очрагы теркәлгән - Базарлы Матакта яшәүче пенсионер хатынның өеннән акчасын урлап чыкканнар. Оперативниклар моны апаның күршесе эшләгәнне ачыклаганнар. Карак акчаның бер өлешен туздырып та өлгергән булган.

alki-rt.ru

Презентация по татарскому языку. Презентация,словарный диктант на тему "Яңа уку елы котлы булсын".

Инфоурок › Другое › Презентации › Презентация по татарскому языку. Презентация,словарный диктант на тему "Яңа уку елы котлы булсын".

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд Описание слайда:

Яңа уку елы котлы булсын! 4 сыйныф 1 чирек Уку елы-учебный год Башлана- начинается Дәрес-урок Дәрес әзерли-готовится к уроку Дәреслек-учебник

2 слайд Описание слайда:

Күнегү-упражнение Мисал-пример Мәсьәлә-задача Чишә-решает Куша-прибавляет

3 слайд Описание слайда:

Ала-вычитает Бүлә-делит Тырыш-старательный Хәреф-буква Сорау-вопрос

4 слайд Описание слайда:

Җавап-ответ Ялкау-ленивый Игътибарлы-внимательный Язма эш-письменная работа Хаталы-с ошибкой

5 слайд Описание слайда:

Хатасыз-без ошибок Дөрес-правильно Дөрес түгел-не правильно

Найдите материал к любому уроку,указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

Выберите категорию: Все категорииАлгебраАнглийский языкАстрономияБиологияВсемирная историяВсеобщая историяГеографияГеометрияДиректору, завучуДоп. образованиеДошкольное образованиеДругоеДругойЕстествознаниеИЗО, МХКИзобразительное искусствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИспанский языкИсторияИстория РоссииИстория Средних вековИтальянский языкКлассному руководителюКультурологияЛитератураЛитературное чтениеЛогопедияМатематикаМировая художественная культураМузыкаМХКНачальные классыНемецкий языкОБЖОбществознаниеОкружающий мирОсновы безопасности жизнедеятельностиПриродоведениеРелигиоведениеРисованиеРусский языкСоциальному педагогуТехнологияУкраинский языкФизикаФизическая культураФилософияФинский языкФранцузский языкХимияЧерчениеЧтениеШкольному психологуЭкология

Выберите класс: Все классыДошкольники1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс

Выберите учебник: Все учебники

Выберите тему: Все темы

также Вы можете выбрать тип материала:

Общая информация

Номер материала: ДВ-089696

Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

infourok.ru

Яңа ел белән котлаулар, шигырьләр / Поздравления с новым годом на татарском

Сезгэ телэгем!

Аппак карлар яуа салмак кына,Ашыкмыйча уйнап, чайкалыпТабигатьнен олы булэге бу,Кабул итик эйдэ куанып.

Ап-ак тоскэ кумеп жир-ананы,Яшерэ кук кара тослэрдэнКешелекне аерырга телэп,Начарлыктан, конче хисләрдэн.

Күңелебез кардай чиста булып,Яхшылыкны тойса җаныбызГамэлебез торса изгелектэн,Күркэм итеп яши алырбыз.

Ап–ак карлар ява, ап-ак карлар,Иске елның соңгы бүләгеКарлар булып яусын бәхет сезгәҺәммәгезгә шундый теләгем.

Дамир Әхмәтҗанов

* * *

Ни арада узып киттеЯңа елның яллары?Ярты көнгә кадәр йоклапСизелмәде узганы…

Тәмнүшкәләр ашый-ашыйАртты ахры килоларКалмады каралмый калганМультфильмнар,кинолар.

Өйләрне җыештыруныңФайдасын да күрмәдекКөн дә симәнке чиертеп,Залда гына чәйләдек.

Кунаклар кайта да киләЧыж да пыж таба кызаШәһәр кешесенең ялыБушлай,авылда уза.

Ниһаять таралышаларБалаларга укырга..Без дә чыгабыз «эшкә»! дипКесәләрдә зур «дыра»

Арыйбыз икән ялда даБулмый ярап кешегәЯрый әле эшебез барАрып бетеп эшләргә!(Г.Шигапова)

* * *

Җир йөзенә Яңа еллар киләАкка төреп сихри дөньяны.Үткәннәре калсын үткәннәрдә,Өмет белән каршылыйк яңаны.

Яңа елга зур өметләр баглыйк,Барыбер аны безгә үтәсе.Шатланышыйк, уйныйк, бәхет юрыйкСикереп үтик язмыш киртәсен.

Кайгылар да калсын иске елдаБәхет алып килсен яңасы.Борма-борма тормыш юлларыннан,Бергәләшеп, безгә барасы.

Һәрбер бала үз бәхете белән тусын,Авырмасын берүк балалар.Гомерләре озын, таза булсын аларБәхет телик, бергә, Аналар!

Парсызлар да үз парларын тапсын,Парлыларга — парлы мәхәббәт.Кайгыларсыз булсын һәр көнебезЙортыбызга иңсең бәрәкәт!!!

* * *

Яңа елны көтеп ала һәркем,Юш килсен дип юрый теләген.Яңа елда иң-иң якынынаБүләк итәр янган йөрәген.

Яңа елда өмет капкаларыБәхет теләп кенә ачылсын.һәрбер йортның ишек, тәрәзенәАк канаты белән кагылсын.

Фәрештәләр килеп кунакласынСез яшәгән өйгә көн саен.Җан җылысын гына юллый сезгәЧыршы белән сылу ак каен.

Алмашына еллар, үтә чорлар,Тарих булып кала үткәннәр.Яңа елда түргә чакырыгыз,Безне сөеп янып көткәннәр.

Чакырыгыз түргә дус-ишләрне…Берүк, беркем читтә калмасын…(Җырда гына явыз уйлар булмый).Җырны һәркем җырга ялгасын.Фердинанд Гайсин

* * *

Яңа елның йолдызы —Кар кызы ул, Кар кызы.Энҗе, мәрҗән, асылташ —Кар кызы ул. Кар кызы.

Ул — кызларның асылы.Кар кызы, әй, Кар кызы!Нурлы бәйрәм Яңа елдаКояш булып балкыды.

Кичәбезгә тулган айдайНур сирпеде, нур сызды.Күкләрдә юк йолдыз бит син.Кар бөртеге — Кар кызы!

Йолдызлар бит бар да якты.Юк йолдызның нурсызы.Иң нурлысы, иң яктысы.Иң гүзәле — Кар кызы!Г. Гарипова

* * *

Әй Яңа ел. Яңа ел.Яңа туган бала ел.Син шаян, син шук әле.Гөнаһларың юк әле.

Ай үсәсен көн үсеп.Туктамыйча гел үсеп.Күп гамәлләр кылырсың,Баһадир ир булырсың.

Тик берүк явыз булма.Җиргә кан-яшь агызма.Җыйма ләгънәт-каргышлар.Чуалмасын язмышлар…

Өйсезләрне өйле ит.Көйсезләрне көйле ит.Җылы, йомшак кул беләнҮксезләрнең яшен сөрт.

Буең белән түгел син.Эшең белән олы бул.Һәр кешенең гел көткәнИң бәхетле елы бул.Фэнис Яруллин

* * *

Сине якынлашып килүче Яңа ел белән котлыйм.Яңа елның яңа кары бәхет булып юлларыңа яусын. Гомереңнең һәр мизгеленнән тәм табып, сөеп-сөелеп яшә. Сәламәтлек, күңел күтәренкелеге, саф мәхәббәт хисләре гомерлек юлдашың булсын.

Яңа елның сихри иртэсендэКүңелеңә җырлар уралсынЯкты елмаюың белән таратАк кышларның салкын буранын.

Сөю ялкыннарыннан балкып китсенАллы-гөлле бәйрәм утлары.Яңа елда яңа бәхет беләнТулы булсын гомер юллары

* * *

Яңа елның сихри киче.Ихлас теләкләр сезгә!Барлык хыял-өметләр дәКалмасын иде сүздә.Сәламәтлек ныгый барсын,Гаилә дус-тату булсын!Дусларыбызның йөзендәЕлмаю балкып торсын!Г. Закирова

* * *

Яңа елга беренче адым изгелек булсын.Якынлашып килүче Яңа ел белән сезне!Яңа еллар килсен бәхет алып,Яңа еллар килсен елмаеп,Күңелләрдә мәңге шатлык булсын,Яшәмәгез дуслар моңаеп.Яңа ел котлы булсын,Дөньялар тыныч торсын.Бәбиләр туып торсын,Табыннар тулып торсын!

* * *

Декабрь бураннары, кышкы салкыннарда җемелдәгән йолдызлар алып килгән Яңа ел белән котлыйм! Бәйрәмегез мөбарәк, күңелле, куанычлы булсын. Эшләрегез уң булсын, чәчәк атсын, күңелегездәге мәрхәмәтлелек нуры җаныгызны тагын да ягымлы, матур итсен, ялкынландырып бизәсен. Бусагаларыгыздан караңгылык, хәвеф-хәтәр атлап кермәсен, бәла-каза йөрмәсен. Гаилә бәхетегез сүнмичә балкып торсын.

* * *

Яңа еллар килсен бәхет алып,Яңа еллар килсен елмаеп.Күңелләрдә мәңге шатлык булсын,Яшәмәгез, дуслар моңаеп.

Ышанычың, йөрәгеңнең серле бер почмагында сакланган өметең тормышка ашсын, бәхетең мөлдерәмә тулып торсын. Гомерең шатлыклы, куанычлы, мул ризыклы булсын, сәламәтлектә узсын. Шатлыклы хәбәрләр, бәхетле көннәр узган елдагын да кубрәк булсын, күңелсезлекләр иске елда калсын.

* * *

Әкрен генә йомшак карлар ява,Күңелләргә шатлык моң салып.Яңа елда бәхет, шатлык килсенКышкы бураннарга уралып!Күңелләрдә шатлык ташып торсын,Сагышларга урын калмасын!Алда туар көннәр якты булсын!Ходай кайгылардан сакласын

Җир өстенә аклык-пакьлек алып килгән  Яңа ел бәйрәме котлы булсын! Киләсе елның 365 көне дә бәхет-шатлык кына китерсен. Аткан таңнарның барысы да алсу булсын.  Тормыш юлларында шатлыклы очрашулар, бәхетле елмаюлар, куанычлы мизгелләр күп булсын!

* * *

Яңа ел төнендәгеТеләкләр чынга ашсын!Әти-әни, туганнарымБарысы сәламәт булсын!

Насыйп ярлар табышыпЯңа гаиләләр корсын!Җир шарында: тынычлык,Туклык, иминлек булсын!Лилия Сәлахетдинова

* * *

Яңа елда бар да яңа:Яңа шигырь, яңа җыр.Якты күзләрдән сирпеләЯңа бәхет, яңа нур.

Яңа елда бар да яңа:Яңа шәмдәл, яңа сер.Шәмнәре дә, ялкынланып,Өр-яңача яна гел.

Яңа елда бар да яңа:Яңа чыршы, яңа сүз.Йөзләребез яшәрә күк.Үзебез дә яңа без.

Ләкин…Үткән яктысыннанЯктырган йөрәкләрең.Онытырга һич ярамыйИске ел теләкләрен.

Яңалык кадерле була,Сакласаң аклыкларын.Онытмыйча мәңге саклыйкИске ел шатлыкларын.Г. Гарипова

* * *Ап-ак карларга уралыпСин киләсен Яңа ел!Ак карлардай ак бәхетле,Булсын безнең яңа юл.

Хуш киләсең, Яңа ел!Табыныбыз мул булсын,Якыннарым, дус-ишьләрем,Табын турендә торсын!

Яңа ел барыбызгаКитерсен бәхет, шатлык.Сәламәтлек юлдаш булсын!Кирәкми башка затлык.

Тынычлык булсын илдә,Елмайсын йөзләр гел дә!Күк йөзендә кояш безгә,Нурларын сипсен гел дә!

Эшьләребез уң булсын,Тик шатлыклы минутларданБезнең гомерләр торсын!Яңа ел котлы булсын!Гөлфия Гизатова (Мортазина)

* * *

Төн уртасы. Сәгать унике.Теләкләр агыла күңелдән.Борынгыдан калган гадәт шундый:Һәр кеше хыялга күмелгән.

Яңа ел теләксез булмый ла,Хыялсыз йөрәкләр сүрелә.Ак уйлар, саф хисләр — һәммәсеЧынлыкка ашар күк күренә.

Изге теләкләрне генә телик,Мәхәббәт барын да эретә.Уникене суга сәгать теле —Өметкә бәхетләр үрелә.Г. Закирова

* * *

Урманнарга керик, бәсләр коеп,Тормасыннар, йоклагандай оеп.«Яңа е-ел!» — дип аваз салыр җилләр,һәм болытлар йолдыз-карын сибәр…

Җем-җем итәр безнең киемнәрдә!Тылсым көче бардыр бу көннәрдә —Уй-хисләрнең иң сафлары калыр.Киләчәккә безне алып барыр.

Яңа елга бары шундый теләк!Күрәсезме, бүләкләрен төяп.Кыш бабай да инде юлга чыкты,Агачлардан коела ап-ак сыкы.Ф. Мөслимова

* * *

Талгын гына бөтерелепЭнҗе тәңкә иңә җиргә.Карлар яуган ап-ак кичтәАк теләкләр телим илгә.

Имин булсын көннәрегез.Ишетәсезме, әй, кешеләр!Якты булсын уйларыгыз —Яңа төшкән кар төслеләр.

Күңелләрдән күңелләргәБары шатлык күчеп йөрсен.Сабый һәрчак әнкәсенеңЕлмайганын гына күрсен.

Бар күзләрдә, бар йөзләрдәЧагылсыннар якты нурлар.Күңелләрдә һәм телләрдәЯңгырасын дәртле җырлар.

Ак тәңкәләр иңә җиргә.Ак тәңкәләр — ак теләгем.Илгә-көнгә, күңелләргәБәхет тели хак йөрәгем.С. Әхтәмова

* * *

Яңа ел белән!Дусларым! Бәйрәм җитә бит!Бер ел буе алдык аны көтеп.Онытыйк та иске борчуларны.Яңа елга атлыйк кыю итеп.

Якты хыялларны юлдаш итик,Шатлык сәгатьләрен онытмыйк.Якын иптәш, дус-ахирәт беләнКулларны да кулга тотыныйк.

Яңа елның яңа кары безгәЯңа бәхет нуры өстәсен.Өстәлләргә — муллык, күңелләргә —Ихлас теләкләрнең көлтәсен!Г. Закирова

* * *

Нечкә күңел кылларын тибрәтәЯңа елның сихри ал таңы.Йомшак карга төренгән бар җиһан, —Аклык, сафлык сарган дөньяны.

Һәрбер өйдә мәгърур чыршы балкый.Янар шәмнәр белән бизәлгән.Һәр кешедә бүген зур куаныч,Нур түгел, ә якты йөзләрдән.

Яшел чыршы, аллы-гөлле утлар —Яңа елның гүзәл бизәге.Уртаклашып бүгенге шатлыкны.Тели безгә изге теләген.

Яңа елда яңа зур уңышлар.Күп бәхетләр юлдаш булсыннар.Челтерәп аккан көмеш чишмәләр дәКайгы-хәсрәтләрне юсыннар.

Аяз күкләр һәрчак тыныч булсын,Шат көлүгә дөнья күмелсен.Йөзләрегез һәрчак балкып торсын.Яңа елның алсу таңы сезгәИксез-чиксез бәхет китерсен!* * *

Яна ел

Яна елга булэк алыпКыш бабай килде.Бакчадагы һэр балагаБулэклэр бирде.

Кар кызы да яна елгаКунакка килгэн.Кыш бабай бездэ икэненУл каян белгэн.

Уйнап — биеп яна елныКаршы алабыз.Яна елда матур телэкТелэп калабыз

* * *

Чыршы

Булмэдэ чыршы агачы:Ул яшелдэн киенгэн.Чыршы да урманнан безгэБэйрэм итэргэ килгэн.

Уенчыклар белэн аныБизэдем торле тоскэ.Кызыл йолдыз ясап куйдымБалкысын очен оскэ.

Нур Гайсин

* * *

Чыршы янында

Айда кар яумый икэн,Җиллэр дэ исми икэн.Безнен яшел дустыбызЧыршы да усми икэн.

Егет булып усеп җиткэчАйга очып китэрмен.Булэк итеп айга даЯшел чыршы илтермен.

Айга юл ачык хэзерСез дэ очып барырсыз.Килэчэктэ яна елныАйда каршы алырсыз.

Голшат Зэйнэшева

* * *

Рэхмэт сина кыш бабай

Рэхмэт сина, Кыш бабай,Безнен белэн дус бабай,Сагынып килеп җиттен,Яна ел булэк иттен.

Берэр яшькэ устерден,Һэммэбезгэ коч бирден,Рэхмэт сина, Кыш бабай,Безнен белэн дус бабай!

Д.Гарифуллин

* * *

Кыш бабай килэ

Котлап ботен кешелэрнеЯна ел белэн,Җилдереп кенэ пар атта,Кыш бабай килэ.

Зур капчык салган чанага,э анда булэк:Уенчык толке, аюлар,Бизэкле чилэк.

Машина, мылтык, самолетКерпе һэм туплар…Җанына ни кирэк,андаБотенесе бар.

Кыш бабай килэ җилдереп,Капчык кулында.Кар бураннар тузып калаАнын юлында.

Д.Гарифуллин

* * *

Ак бэхетлэр алып килсен

Кон артыннан коннэр утэ,Гуя еллар йомгак сутэ.Иске елнын матур кичеСаубуллашу кичен котэ.

Ботерелэ ак оермэКара, кара, карасана!Кыш бабай килэ тугелме,Ак бизэкле чанасында?

Котэбез без эйдэ килсен,Ак бэхетлэр алып килсен!Шул бэхетне барыбызга,Тигез итеп булеп бирсен.

* **

Кыш бабай, тырыш бабай

Кыш бабай килгэн, ап-ак тун кигэн.эллэ сагынып коткэнне белгэн.Алып килгэн ул зур шугалаклар,оеп тэ куйган ботен җиргэ кар.

Тэрэзэлэргэ ясаган атлар,Ул биек таулар, чыршы, наратларШуларга карап гаҗэпкэ калам,Ничек ясый? — дип сокланам ана.

***

Кыш

Салкын кыш килде,Тышта бик суык.Кошлар җим эзлиАгачка кунып.

эйдэгез, дуслар,Кошларны саклыйк.Һэрбер агачкаҖимлеклэр ясыйк.

***

Кыш бабай ясадык

Җыелып җепшек кардан,Кыш бабай ясап куйдык.Матурлап анын кузлэрен,Авызын хэтта уйдык.

Нинди эш кушыйк ана дипКичен уйлап тордык та –Каравылга дип калдырдыкБер таяк тоттырдык та.

Д.Гарифуллин

***

Кыш бабай

Җилкэсенэ капчык асып,Кыш бабай килеп керде.Торле кызык сузлэр эйтеп,Булэк олэшеп йорде.

Аннан Кыш бабай тыпырдап,Бик шэп бии башлады.Биемэскэ, аягында:Безнен апа башмагы.

М.Файзуллина

***

Кар яуды

Менэ нинди кар яуды:Ап-ак булды җир осте.

Чаналарга, чангыларгаҖиткереп булмый эшне.

Ботен донья чаж да чож,Тауда — тау шуучылар.Тау асты да чуп-чуар,Тау осте дэ чуп-чуар.

Тау башыннан тошкэндэМэтэлеп тэ китэлэр.Ничек итсэ-итэлэр,Барыбер тошеп җитэлэр.

Гел шома гына булмый шул,Кайчакта егылалар.Егылсалар егылалар,Алар бит чыныгалар.

Галимҗан Латыйп

***

Кар яуган

Тэрэзэгэ куз салдымТордым да буген иртэн.Кургэч аптырап калдым:Җирне кем ап-ак иткэн?

Урамда нишлэгэннэр:эллэ он сипкэннэрме,эллэ зур мичкэлэрдэнБик куп сот туккэннэрме?

Ботен җирдэ ак юрган…Белдем-белдем — кар яуган!эй шэп булган, шэп булган —Без шуарбыз таулардан.

Зэки Нури

***

Яна ел җыры (“Айфара”)

Узып бара елнын сонгы минутлары,Бар доньяда балкый Яна ел утлары.Балаларнын бэхетле йозлэреСабый чакны искэ тошерэ.эйтерсен, барып кайттым балачак иленэ.

Яна ел, яна омет,Шатлык, яна бэхет килэ.Каршы алыйк, эйдэгез,Бергэ-бергэ дуслар белэн.Кар кызы бэхетле, Кыш бабай да.Шаулап-горлэп бэйрэм итэ бар да,Хыяллар чынга ашаШушы сихри тондэ.

Чыршы тосле, утлар балкый, яна.Ай кояшны кочкан, куктэн йолдыз ява.Тотынышыйк, дуслар, кулны кулга,Ак бэхетлэр телик барсына.Яна елга язсын бергэ аяк басарга.

Яна ел, яна омет,Шатлык, яна бэхет килэ.Каршы алыйк, эйдэгез,Бергэ-бергэ дуслар белэн.Кар кызы бэхетле,Кыш бабай да.Шаулап-горлэп бэйрэм итэ бар да,Хыяллар чынга ашаШушы сихри тондэ.

Яна елда безгэ кирэк:Бэхет-шатлык булсын кубрэк.Чынга ашсын бар хыяллар,Кайгы-хэсрэт утсен читлэп.Елмаегыз, шатланыгыз,Иске елда калсын узган,Бэйрэм итик бергэ-бергэ,ор-яна ел белэн, дуслар.

Яна ел, яна омет,Шатлык, яна бэхет килэ.Каршы алыйк, эйдэгез,Бергэ-бергэ дуслар белэн.Кар кызы бэхетле,Кыш бабай да.Шаулап-горлэп бэйрэм итэ бар да,Хыяллар чынга ашаШушы сихри тондэ.

***Яна ел белэн, дуслар!

(Виталий Агапов кое һэм сузлэре)

Искэ тошэ балачакнынШау-шулы бэйрэмнэре,Яшел чыршы эйлэнэлиЯна ел тугэрэге.

Ак карлардай ак бэхетлэрТелим мин яна елда.Соенечлэр, куанычларСез дусларга.

Куз алдымнан бер дэ китмиБалачак Кыш бабае.Шундый матур Кар кызларынХэзер кайдан табасын?

Ак карлардай ак бэхетлэрТелим мин яна елда.Соенечлэр, куанычларСез дусларга.

Оныта алмыйм бугенгедэйКыш бабай булэклэрен —Нечкэ билле перэннеклэр,«Барбарис» кэнфитлэрен

Ак карлардай ак бэхетлэрТелим мин яна елда.Соенечлэр, куанычларСез дусларга

 

******

Тагын бэйрэм

Яна Ел тагын килэдерИске кондэлек белэн.Гуя уфтана бэйрэмгэЧыршы терэлгэн тушэм.

Биюдэн купкан тузаннанУл узенчэ саклана.Биючегэ нэрсэ кирэк —Ул бэйрэмдэ мактала.

Тэрэзлэрдэн агылачакЯна Елнын җырлары.Былтыр да кунелле иде —Бердэ ким-хур узмады.

Яна Елны каршылыйбызСэбэп табып искечэ…Тормыш кына дэвам итсенКайгы-хэсрэт курмичэ…

Роберт Шаймарданов

*****

Яна Елга телэклэр

Йогерэ-атлый килеп Яна Ел,Тупса аша атлый һэр ойнен.Уникедэ сэгать теллэре-Башлана Яна Ел бэйрэме!

Җыелыша дуслар, туганнар,Һэммэседэ якын булганнар.Кавышалар сойгэн яшь парлар,Туа җиргэ нэни сабыйлар.

Имин булсын һэрбер иртэлэр-Яна Елда яна телэклэр!Ак бэхетлэр, ап-ак шатлыклар,Алып килсен безгэ ак кышлар!

Гульсум Набиуллина

*****

Яна тонебездэ…

Бэйрэм, менэ шэмнэр кабынды,Алдыбызда бэллур савытлар.Яна кон буген, яна елыбыз коне,Югалдылар корсену,сагышлар.

Яна елыбызга, яна конгэ кердек,Яна сукмаклардан барабыз.Хыяллар, омерлэрне алдын куеп,Бэхетебезгэ юрап калабыз.

Шэмнэр уты бездэй бер-берсенэ,Якынырак тартылып яналар.Айлы, йолдызлы яна тонебездэ,эзсез югалдылар яралар.

Ильдар Бикмуллин

*****

Яна Ел белэн, кадерле дусларым!

Иске елда калсын, эйдэ, авырлыклар,Яна елда тормышка ашсын бар телэклэрЕллар буе ак мамыктай яусын бэхет,Аяз куктэ кояш торсын нурын чэчеп!

Гульсум Набиуллина

***

эйлэн-бэйлэн уйный ап-ак карлар,Яна елны коткэн коннэрдэ.Җемелдилэр ак йолдызлар мени,Якты йолдыз кебек тоннэрдэ.Кутэрелеп куктэ очкан чакта,Ак йолдызлар койлэр чыгара.Ак энҗелэр кургэч кунеллэрдэ,ошер очен юктыр,юк чара.Ап-ак кына энҗе бортеклэре,эйлэн-бэйлэн, уен уйныйлар.Һэр туасы яна матур конгэ,Яна елда бэхет юрыйлар.Ак карларын, ак хислэрен белэн,Хуш килэсен безгэ Яна ел!эйлэн-бэйлэн уйный ап-ак карлар,Яна елга җэеп яна юл!

Гульфия Гизатова

***

Кыш килгэн, ап-ак карларынТояп Ат чанасына.Мамык кына кечки кэҗэТагылган бит артына!эй ашыга, куып-җитеп,Узып алга чыгарга!Ике мен дэ унбишенчеЕлны каршы алырга!Ике мен дэ ундуртенчеЕл саннары тулганда,Хуш килсеннэр яна коннэрГыйнвар ае туганда.Яна елда һэр кемнен дэЯнарсын язмышлары,Кунеллэрен китеп торган,Тозэлсен ялгышлары.Аякларын җинел булсын,Ак елгыр җитез кэҗэ.Сикергэлэп, ми-ки-ки ди(е)пЧыршы тирэсен бизэ!

Венера Латыпова

***

Атлады токле аягын

Мизгеллэр ашыгып каршыга йогерэ,Җитэклэп Яна ел бэйрэмен,энэ ич, энэ, тылсымчы Кыш БабайТэрэзгэ элэ чэчэклэр бэйлэмен.Куренми йори ул экияти тоннэрдэ,Ин татлы булэклэр олэшепТошлэргэ керэ дэ сакалын селкетепАлгалый елмаеп сойлэшеп.Җиллэрен сызгыртып экияте эчендэ,Ул безне озаклап йорткэлиИн олы кешедэй назларын таратып,Башларны, битлэрне серткэли.Ашыгып каядыр, сиздерми югала,Болгый да бизэкле таягын,Ин беренче булып, ак кэҗэ елына,Атлады ул энэ токле аягын.э без таннарда уянып торырбыз,Курербез тэрэздэ бизэклэрҺэм чыршы астында серле елмаер,Ин татлы котелгэн булэклэр.

Ильдар Бикмуллин

***

Кыш бабай

Боз чанага утырып,Кучтэнэчлэр тутырыпБабай килгэн кунакка,Кунакка безнен якка

Ак кардан тунын кигэн,Сакалы җиргэ тигэн .Пимасы ап-ак карда,Боз таягы кулында,

Алтын чэчлэрен ургэн,энҗе кардан киенгэнЯнында сылу кызы,эйтерсен тан йолдызы

Кыш бабай белэн бергэКилгэн кыз Яна елгаДуслары да янындаЧыршы эйлэнэсендэ

Ак сакалын селкетеп,Боз таягын сикертеп,Кыш бабай йори биепКиез итеген киеп.

э бабайнын янындаэйлэнэ дэ эйлэнээнҗе бортеге булыпСылу кыз да бэйрэмдэ.

Озын тон бабай бииАра-тала ул белмиГармонда матур уйныйТуктатып аны булмый.

Биеп йори барысыОлысы да кечесеЧыршы торган майдандаЯна елда, бэйрэмдэ

Лилия Гиматдинова

***Яна ел килэ

Баскан җирдэ ут чыгарып,Чаба зэнгэр аргамак,Урман, кырлар аша чаба,Ял да итми тукталып.

Куз ачып йомганчы утэИллэр, континентларны,Һэрбер ойгэ олгерэ ул,Чамалап минутларны.

Сэгать сугар, килеп җитэрБезгэ дэ ул аргамак.Тэрэз кагыр, ишек шакыр,Яна ел белэн котлап.

Каршы алыйк Зэнгэр Атны,Олылап, хормэт итеп,Озатыйк Кара Еланны,уткэнгэ шокер итеп.

Турдэн уз эйдэ, Яна ел,Токле аягын белэн!Яшэргэ язсын тагын даБэхет, шатлыклар белэн!

Нур Ахунов

***

Кыш бабайга ни булган?Тышта тушэк туздырган…Кубэлэктэй мамык белэн,Бар доньяны тутырган!Чыксам тышка, тамашаКар кызлары куыша,Бергэлэп биеп алаларГел тик тормый наяннар.Җил малайлары аларны,Пыр туздыра, тузгытаКыш бабай таягын болгапЕлмаеп карап тора.Кыш бабай да хэйлэкэр,Бэйрэмгэ эзерлэнэКар кызлары, җил малае,Анын оен җиллэтэ.Белэ шул ул бэйрэм алды,Чистартырга доньясын…Шатлык остэп бар Җиһанга,Җир остен аклык бассын!

Халисэ Гэрэева

***

Искечэ Яна ел конеЯкынлаша тагын да.Яратабыз бэйрэмнэрне,Очрашабыз табында.

Дус-ишлэрне,туганнарныКотлыйбыз бер кат тагын.Каршылыйбыз бергэлэшеп,Яна килгэн ат елын.

Искечэ булса да бэйрэм,Сый-нигъмэтлэр ор-яна.Матур сузлэр һэм телэклэр,Ямь остэр буген ана.

Матур килсен елларыбызТынычлык булсын илдэ.Һэрбер ойдэ, һэр гайлэдэ,Бэхетлэр булсын гел дэ!

Шатландырып торсын элеНурга чумган коннэре.Соендерсен һэр мизгеле,Тыныч булсын тоннэре!

Гульфия Гизатова

***

Иске елны иске дуслар белəнОзатырга əзерлəнəбез.Кирəгенчə ризык, кирəгенчə җимеш,Кирəгенчə эчемлегебез.Китəсе ел иске башыбызданИске хатирəлəр актара.Кирəгенчə майлап, кирəгенчə җайлап,Кирəгенчə баллап “җиппəрə».Иске җырлар тели иске кунелИскəйлəре китми янага.э урамда… яна карлар яваЯна елга кала аз гына.Яна елга кала бик аз гынаШушы мизгел серле-сихерле.Иске авызнын да оп-ор янаТелəклəрне килə телисе.Китəсе ел белəн хушлашканда,Иске йорəк бераз чеметə.Мин типкəндə кайгырма, дип узе,Килер язга ишарə итə.

Люция Аблеева

***

утэ еллар, тагын бер ел утэ…Чигэлэргэ энҗе сибеп китэ.уткэннэрне хэтер арбасына тояп,Ат елы да безне ташлап китэ.Булды анда шатлык-соенечлэр,Донья булгач булды коенече дэ.Яна дуслар таптык, кул бирештек,Авыр чакта ташлашмаскаСуз бирештек…Ат елында илдэ тыныч булды,Тик «козгыннар» гел каркылдап торды.Бер гаепсез җаннар корбан итеп,«Сугыш чукмарлары» план корды.Рэхмэт эйтеп без дэ Ат елына,узебезнен кыю Илбашына.Тынычлыкта гомер итсэк иде,Барыбызны шатлык котсэ идеБалаларга бэхет-шатлык килсен,Сугышларсыз гына яшэу тисен!Бер Алламнан утенеп сорыйм,Кэҗэ елы соенечле килсен!

Халисэ Гэрэева

***

Яна ел белэн дуслар

Иске ел белэн хушлашып,Керэбез Янасына,Зур могҗиза котеп алда,Кунел тузми ашкына.

Һэр килгэн елнын исемен,Торсалар да янартыпТик яхшыга гына юрыйк,Шик-шобһэне таратып.

Юк-бар упкэ, кунелсезлек,Калсыннар Иске елда,Дуслык, туганлыкны тоеп,Горлэп яшик тагын да.

Яна елда чын йорэктэн,Телэнсен зур телэклэрКунеллэргэ нур остэсен,Котлап биргэн булэклэр.

Яна ел белэн дусларымКуркэм бэйрэм белэн сезнеУныш, шатлыклар бизэсен,Һэр туар конегезне!

Дамир Ахметзянов

***

Саумы, Кыш бабай

Саумы, саумы, Кыш бабай,Ник ашыгасын болай?Алып килэсен нилэр,Гизден син нинди иллэр-эйдэле сойлэп җибэр!?

Нинди хэбэрлэр илдэ,Барда тынычмы җирдэ?утеп океан-дингезлэр-Ашыктынмы килергэ,олгерергэ бу кичкэЯна ел белэн безгэ!?

Котэ кызлар-малайлар,Котэ эби-бабайлар.Җил-бураннар туздырыпПар атларда сыздырып,Килденме, җилдэй җитез.эйдэ ут син, тургэ уз.

…Тиздэн унике булыр,Сихри тон монга тулыр.Чыршы тобе булэклэрдэн,Кучтэнэчтэн — мул булыр.Яна Ел, иске ел белэнХушлэшып тургэ узыр…

Гульсум Набиуллина

 

www.ihlastan.ru

Шигырьлэр яна ел турында

Яңа ел белән!

Дусларым! Бәйрәм җитә бит!Бер ел буе алдык аны көтеп.Онытыйк та иске борчуларны.Яңа елга атлыйк кыю итеп.Якты хыялларны юлдаш итик,Шатлык сәгатьләрен онытмыйк.Якын иптәш, дус-ахирәт беләнКулларны да кулга тотыныйк.Яңа елның яңа кары безгәЯңа бәхет нуры өстәсен.Өстәлләргә — муллык, күңелләргә —Ихлас теләкләрнең көлтәсен!Г. Закирова  Бәсле теләк

Урманнарга керик, бәсләр коеп,Тормасыннар, йоклагандай оеп.«Яңа е-ел!» — дип аваз салыр җилләр,һәм болытлар йолдыз-карын сибәр…Җем-җем итәр безнең киемнәрдә!Тылсым көче бардыр бу көннәрдә —Уй-хисләрнең иң сафлары калыр.Киләчәккә безне алып барыр.Яңа елга бары шундый теләк!Күрәсезме, бүләкләрен төяп.Кыш бабай да инде юлга чыкты,Агачлардан коела ап-ак сыкы.Ф. Мөслимова

* * *Бездә бүген Яңа Ел

Кунакка килгән зур чыршы,Яңа елны матурлап.Кызлар уйнап йөри анда,Малайлар күп, батырлар.

Кызлар, малайлар уйнаргаҖыелганнар кай-ара,Чыршыны тирәләп утларҖемелдәшеп шаяра.

Яшел ылыслар артындаӘкият качып тора,Эчендәге бар серләрнеАчарга кызыктыра.

Чыршы тулы уенчыклар,Ә башында йолдыз бар.Куяннар, тиеннәр күпләр,Шаян алар, елгырлар.

Күзләрдә бәхет елмая,Ә шатлыкка чама юк.Без биибез һәм җырлыйбыз,Бездә бүген Яңа ел!Венер Фәттах Теләк

Төн уртасы. Сәгать унике.Теләкләр агыла күңелдән.Борынгыдан калган гадәт шундый:Һәр кеше хыялга күмелгән.Яңа ел теләксез булмый ла,Хыялсыз йөрәкләр сүрелә.Ак уйлар, саф хисләр — һәммәсеЧынлыкка ашар күк күренә.Изге теләкләрне генә телик,Мәхәббәт барын да эретә.Уникене суга сәгать теле —Өметкә бәхетләр үрелә.Г. Закирова * * * Яңа елга иске теләкӘй Яңа ел. Яңа ел.Яңа туган бала ел.Син шаян, син шук әле.Гөнаһларың юк әле.Ай үсәсен көн үсеп.Туктамыйча гел үсеп.Күп гамәлләр кылырсың,Баһадир ир булырсың.Тик берүк явыз булма.Җиргә кан-яшь агызма.Җыйма ләгънәт-каргышлар.Чуалмасын язмышлар…Өйсезләрне өйле ит.Көйсезләрне көйле ит.Җылы, йомшак кул беләнҮксезләрнең яшен сөрт.Буең белән түгел син.Эшең белән олы бул.Һәр кешенең гел көткәнИң бәхетле елы бул.Ф. Яруллин Яңа елда

Яңа елда бар да яңа:Яңа шигырь, яңа җыр.Якты күзләрдән сирпелә Яңа бәхет, яңа нур.Яңа елда бар да яңа:Яңа шәмдәл, яңа сер.Шәмнәре дә, ялкынланып, Өр-яңача яна гел.Яңа елда бар да яңа:Яңа чыршы, яңа сүз.Йөзләребез яшәрә күк.Үзебез дә яңа без.Ләкин…Үткән яктысыннанЯктырган йөрәкләрең.Онытырга һич ярамыйИске ел теләкләрен.Яңалык кадерле була,Сакласаң аклыкларын.Онытмыйча мәңге саклыйкИске ел шатлыкларын.Г. Гарипова Яңа ел таңы

Нечкә күңел кылларын тибрәтәЯңа елның сихри ал таңы.Йомшак карга төренгән бар җиһан, —Аклык, сафлык сарган дөньяны.Һәрбер өйдә мәгърур чыршы балкый.Янар шәмнәр белән бизәлгән.Һәр кешедә бүген зур куаныч,Нур түгел, ә якты йөзләрдән.Яшел чыршы, аллы-гөлле утлар —Яңа елның гүзәл бизәге.Уртаклашып бүгенге шатлыкны.Тели безгә изге теләген.Яңа елда яңа зур уңышлар.Күп бәхетләр юлдаш булсыннар.Челтерәп аккан көмеш чишмәләр дәКайгы-хәсрәтләрне юсыннар.Аяз күкләр һәрчак тыныч булсын,Шат көлүгә дөнья күмелсен.Йөзләрегез һәрчак балкып торсын.Яңа елның алсу таңы сезгәИксез-чиксез бәхет китерсен!Г. Гарипова * * *Ак тәңкәләр — ак теләгем

Талгын гына бөтерелепЭнҗе тәңкә иңә җиргә.Карлар яуган ап-ак кичтәАк теләкләр телим илгә.Имин булсын көннәрегез.Ишетәсезме, әй, кешеләр!Якты булсын уйларыгыз —Яңа төшкән кар төслеләр.Күңелләрдән күңелләргәБары шатлык күчеп йөрсен.Сабый һәрчак әнкәсенеңЕлмайганын гына күрсен.Бар күзләрдә, бар йөзләрдәЧагылсыннар якты нурлар.Күңелләрдә һәм телләрдәЯңгырасын дәртле җырлар.Ак тәңкәләр иңә җиргә.Ак тәңкәләр — ак теләгем.Илгә-көнгә, күңелләргәБәхет тели хак йөрәгем.С. Әхтәмова  Кар кызы

Яңа елның йолдызы —Кар кызы ул, Кар кызы.Энҗе, мәрҗән, асылташ —Кар кызы ул. Кар кызы.Ул — кызларның асылы.Кар кызы, әй, Кар кызы!Нурлы бәйрәм Яңа елдаКояш булып балкыды.Кичәбезгә тулган айдайНур сирпеде, нур сызды.Күкләрдә юк йолдыз бит син.Кар бөртеге — Кар кызы!Йолдызлар бит бар да якты.Юк йолдызның нурсызы.Иң нурлысы, иң яктысы.Иң гүзәле — Кар кызы!Г. Гарипова * * *

Яңа ел теләге

Яңа елның сихри киче.Ихлас теләкләр сезгә!Барлык хыял-өметләр дәКалмасын иде сүздә.Сәламәтлек ныгый барсын,Гаилә дус-тату булсын!Дусларыбызның йөзендәЕлмаю балкып торсын!Г. Закирова * * * …Яңа елны көтеп ала һәркем,Юш килсен дип юрый теләген.Яңа елда иң-иң якынынаБүләк итәр янган йөрәген.Яңа елда өмет капкаларыБәхет теләп кенә ачьлсын.һәрбер йортның ишек, тәрәзенәАк канаты белән кагылсын.Фәрештәләр килеп кунакласынСез яшәгән өйгә көн саен.Җан җылысын гына юллый сезгәЧыршы белән сылу ак каен.Алмашына еллар, үтә чорлар,Тарих булып кала үткәннәр.Яңа елда түргә чакырыгыз,Безне сөеп янып көткәннәр.Чакырыгыз түргә дус-ишләрне…Берүк, беркем читтә калмасын…(Җырда гына явыз уйлар булмый).Җырны һәркем җырга ялгасын.Фердинанд Гайсин

Яңа ел килә

Күңел көтә яңа елныңАк мамыктай карларын,Ап-ак шәлле агачларынЭх зәхәр бураннарын.Ак басуны ярып үткәнТирән чана юлларынИстә әле зарыкканнарКөтеп яңа елларын.Ул теләкләр, ул бүләкләрЯңа елнын көнендә,Рэхэт чаклар, кызык чакларОнытылмый бүген дә.Менә тагын әкрен генәАтлап килә Яңа ел,Теләкләрем тормышымаАшсын иде дим быел.Кайгы-хәсрәтләр булмасынБулмасын авыртулар,Тыныч яшәсәк иде димБулмасын югалтулар.Хәрбер җанның күңеленәИзгелекләр бүләк ит,Ялгызларга пар насип итЯлгыз тормыш авыр бит...Монлыларга, зарлыларгаКүңеле китекләргә,Зур ышанычлар алып килКөттермә, интектермә.Әткәй-әнкәй фатихасынДөрес алсын балалар,Хәр нәрсәдә тәртип булсаТыныч булыр дөньялар.Нурың белән кил Яңа елАп-ак көннәрең беләнБез дә сине каршы алыйкЯкты өметләр белән!Алия Султан

Яңа елга теләгем!

Ап-ак карларга уралыпСин киләсен Яңа ел!Ак карлардай ак бәхетле,Булсын безнең яңа юл.

Хуш киләсең, Яңа ел!Табыныбыз мул булсын,Якыннарым, дус-ишьләрем,Табын турендә торсын!

Яңа ел барыбызгаКитерсен бәхет, шатлык.Сәламәтлек юлдаш булсын!Кирәкми башка затлык.

Тынычлык булсын илдә,Елмайсын йөзләр гел дә!Күк йөзендә кояш безгә,Нурларын сипсен гел дә!

Эшьләребез уң булсын,Тик шатлыклы минутларданБезнең гомерләр торсын!Яңа ел котлы булсын!Гульфия Гизатова (Муртазина)

* * *

Тылсымлы да, күңелле дә,Бәйрәм бит ул-Яңа ел!Өр-яңа ел, вакытларга,Сала бит ул яңа юл!

Әй, Яңа ел, Яна ел!Сине көтеп алабыз!Көннәр саны кәми бара,Бәйрәм диеп янабыз.

Якты утлар җемелдиләр,Яшел чыршы түрендә.Яңа елда яңа хисләр,Яңа уйлар күңелемдә.

Ак карларда ак бәхетләр,Энҗеләрдәй сибелсен!Өр-Яңа ел котлы булсын,Шатлыклардан чигелсен!Гульфия Гизатова (Муртазина)

Яңа елда

Үзгәрешләр барсын үзгә,Татулык булсын тиздән.Авырлыклар җиңеләйсен,Сүз биргән узсын сүздән.

Яратылсын назга сусаган,Саулыкка тиенсен хаста.Өстәге байлык бүленсенЯшәгәннәргә аста.

Озын гомер һәммәбезгәЯзсын язмышлар, Ходай.Җирдә тереклек барындаЯшәек бердәм шулай...Роберт Шаймарданов

Яңа ел теләкләре

Ак елгырны ак чанага җигеп,Мин җибәрәм сезгә бүләкләр.Иман байлыклары, исәнлекләрЧын күңелемнән изге теләкләр.

Күңел бакчасында гөл үстердем,Дуслар бүген сезгә таратам.Яңа елда, яңа бәхет телим,Мин халкымны өзлеп яратам.

Ак юлларга ак паласләр җәеп,Көтсен сезне якын дустыгыз.Ак юлларда ак бәхетле булып,Тормыш итсен, ул һәм кызыгыз!

Бәлә-каза, кайгы хәсерәтләр,Бакча артлап очсын җилләргә!Бир зур бәхет Раббем, дус-тугангаБир тынычлык,илгә көннәргә!Машковская Фридә

Яшәүләр матур булсын

Яңа ел төнендәгеТеләкләр чынга ашсын!Әти-әни, туганнарымБарысы сәламәт булсын!

Насыйп ярлар табышыпЯңа гаиләләр корсын!Җир шарында: тынычлык,Туклык, иминлек булсын!Лилия Сәлахетдинова

* * *Яңа елның төнендәҖемелдиләр күгендәЭнҗе кебек йолдызларҖиргә сибелә нурлар.

Әкияткә әйләнепКөмеш нурга күмелепТулган ай да елмаяЯңа елга куана.

Кышның матур төнендәТирә -як энҗе кардаКар бабай да урамдаЭнҗе кызы янында.

Килгән бабай бәйрәмгәКүчтәнәче кулындаЙөри ул өйдән өйгәДуслары белән бергә.

Яңа ел белән котлап,Якты теләкләр теләп.Яшәгез диеп бергәДуслар белән гомергә.

Исәнлектә-саулыкта,Шатлык белән байлыкта.Бәхетле булып кына,Елмаеп көлеп кенә.Лилия Ф. Гиматдинова

* * *Яңа ел үтте диеп,Төшермик күңелләрне.Бүген Иске Яңа ел битШакый безнең ишекне.

Яңа елдан да шәбрәкБу бәйрәмне үткәрик!Яңа елда онытылганТеләкләрне җиткерик!

Котлыйм сезне бәйрэм белән,Чынга ашсын хыяллар!Бәхетле булыгыз дусларым,Кунелле утсен яллар!Галяутдинов Рафиль

* * *

Яңа елны көтеп ала hәркем,Юш килсен дип юрый теләген.Яңа елда иң-иң якынынаБүләк итә кайнар йөрәген.

Яңа елда өмет капкаларыБәхет теләпкенә ачылсын.hәрбер йортның ишек, тәрәзәнеАк канаты белән кагылсын.

* * *

Яңа ел килә, Яңа ел, диепӨметләнеп көтә күңелләр.Изге теләкләр теләшә дуслар,Котлашалар абый-сеңелләр.

Яңа елда — яңа бәхет, дибез,Былтыргысын кая куярга…Искеләрен, коллекция итепЗур сандыкка әллә җыярга?

Зур шатлыклар теләшәбез һәрчак,Кечкенәсе түгелме шатлык ?..Яңа уңыш, байлыклар телибез,Бәхетле һәм кадерле картлык.

Ирешкән уңышлар артта кала,Калган кебек яшәлгән гомер.Чәчләргә чал керә — энҗе төсе,Тик барыбер яшәрә күңел.

Йөгәнләп тә тотып булмый кайчакУргылалар туктамый, хисләр.Картаймый төсле бары тик йөрәк,Төшсәләр дә авызда тешләр…

Әй, яшьлекне «Өч»ле атлар беләнӘйләндереп алып кайтырга!Иске бәхет, иске уңышларныШомартырга һәм яңартырга!

Тик килерме икән, дускайларым,Язмышыгызны үзгәртәсе…Урап узар идегезме икәнЯзмыш биргән тормыш киртәсен?

Узсын еллар, артта калсын юллар,Тик яшь булып калсын йөрәкләр.Сәламәтлек , бәхет юлдаш булсын,Кабул булсын шушы теләкләр!

* * *

Яңа елга беренче адым изгелек булсын.Якынлашып килүче Яңа ел белән сезне!Яңа еллар килсен бәхет алып,Яңа еллар килсен елмаеп,Күңелләрдә мәңге шатлык булсын,Яшәмәгез дуслар моңаеп.Яңа ел котлы булсын,Дөньялар тыныч торсын.Бәбиләр туып торсын,Табыннар тулып торсын!

* * *

Котлы булсын Яна ел!Гел шатлыктан торсын ул,Бәхетле хәм мул тормышкаКурсәтсен ул яна юл.

Яна ел котлы булсын!Чыршылар балкып торсын!Йолдызлар да, елмаешып,Игелек теләп торсын!

* * *

И матур да булып карлар яваИ матурда узе, ак кына.Алар назлап чәчләремә куна,Керфегема куна сак кына.

Аклык ява ботен тирә-юньгәСафлык ява-карап туйгысыз,Аклык белән, сафлык белән генәИх, яшәсәк идек кайгысыз.

Йомшак кына булып карлар ява,Карлар ява жирне бизәкләп.Ак карлар белән Яңа елымБәхет алып килсен житәкләп.

Берсен-берсе узып ак кар ява.Аклыгыннан кузләр камаша.Табигатьнен мондый матурлыгы,Узе гажәеп бер тамаша.

* * *Ашкынып көтә күңелем,Яңа ел кичен.Балачакта тансыклаган,Мандарин исен.Балалыктан чыга алмый,Хаман йөрәгем.Кыш бабай килер кебек,Тояп бүләген.Күңел (жулэр) өмет итеп,Кыш бабай көтә.Могҗизаларга ышанып,Гомерләр үтә.Килсен әйдә Яңа еллар,Хәере белән!Булсын шатлык, сөенече,Капчыгы белән!

* * *

Телим сезгә яңа елда, иң беренче чиратта,Сәламәтлек хәм тазалык — бәхет нигезе шунда.Якыннарыгыз хәрвакыт булсын яннарыгыздаБүлешегез бәхет белән, калдырмагыз кайгыда.

Кем узенең мәхәббәтен тапкан инде күптәннәнЯратыгыз, кадерләгез, борчу калсын үткәндә.Кемнәр әле очратмаган, узенең сөйгән ярын,Булыр әле, Алла бирса, онытма аның барын!

Яңа елда яңа бәхет яңа ачышлар көтә,Барлык булган борчуларны иске ел алып китә.Бәхетле булыгыз дуслар, кайгы хәсрәт читләсенЕлмаюлар йөзегездән мизгелгә дә китмәсен!Галяутдинов Рафиль

* * *

Безнең янга дип, ашыгып,Яңа елыбыз килә.Ат елында: армый эшләп,Язсын исән яшәргә.Хезмәтебез уңыш бирсен,Бәхет килсен һәркемгә!Яңа еллар белән котлыйм!Булыйк әле гел бергә!Лилия Сәлахетдинова

* * *

Бәйрәмнәр үтеп барса да, соң булса да уң булсынКотлыйм яңа еллар белән, миннән «бурыч» калмасын.Бәйрәмнәрдән чыгып булмый, суырып алды үзенә,Ялкауланып ятам хаман, сузләр ялганмый сүзгә.

Утырдым бар көчне җыеп, шуңа да карамастан,Илхам да килде бугай, чыга юллар ихластан.Яңа елда яңа сулыш ачылыр исән булсак,Барысы да әйбәт булыр, дус тату яшәп торсак.Галяутдинов Рафиль

Яңа елда

Яңа елда hркем теләк тели,Яңа елда эшләр уңачак,Ел буена ашмый йөргән уйларЯңа елда кабул булачак.

Яңа елда насыйп булсын әйдәЯңа хисләр белән янарга!Яңа елда инде онытылганХатирәләр кабат яңара:

Халык әйтә: "Яңа елдан карданИкмәк тәме килә, ди, бездә!"Ахры, хактыр-ак калачка охшапАй тәгәри зәңгәр диңгездә.

Яңа елны яңа бишьеллыкныңКапкасы күк яңа дәвернең.Дәвер безгә дәү-дәү эшләр йөкли,Дәү кешеләр итеп, кадерлем.

Галиҗанәп эшче сыйныфыныңМиссиясе безгә бик изге.Миссиясе аның бишьеллыккаБиек итеп салу нигезне.

Теләкләрне шуңа зурдан теликЗурдан кубып-килер заманаМагедданнар диеп белсен безне...Магелланга тиңләр чамада!

Берәүгә дә гомер ике килми,Ике кабат кайчан яшьнәргә?Теләк телик: шушы бер гомернеИке гомер итеп яшәргә.Тәүфикъ Камалиев

Ат елы

Атлар булып вакыт чаба гына!Кем белән икән ул ярыша?Тотып тыеп булмас акбузаттай,Бер-бер артлы еллар чабыша.

Зәңгәр ат елы килә, диләр бит.Дулап үтәр инде бу ел да.Алып килсен инде көткәннәрне,Эләктереп алтын ялында.

Кыңгыраулар тагып, атлар чаба.Вакыт әллә шулай чыңлыймы?Парлы атта очып үтә вакыт.Күңелләрне шуңа моңлыймы?

Ат ел, диләр бит. ТапамасынҖитез тояклары астында.Килә күрсен көткән бу Яңа елАк канатлы бәхет атында.Физәлия Дәүләтгәрәева

Яңа ел турындагы шигырьләрнең барсы да интернеттагы ачык чыганаклардан алынды. Авторы билгеле булганнары  чыганакларда бирелгәнчә күрсәтелде. Бу биттәге шигырьләрнең берсе дә Марат Кәбировныкы түгел.

maratkabirov.com