Chaffoteaux MIRA COMFORT 24 FF Инструкция по эксплуатации онлайн [12/28]. Газовый котел chaffoteaux maury коды ошибок


Chaffoteaux PIGMA EVO 30 CF Инструкция по эксплуатации онлайн [11/16]

11

руководство пользователя manual de utilizare

Устройства защиты котла

Защита котла в случае возникновения неисправностей

осуществляется с помощью постоянных внутренних проверок,

проводимых электронным блоком управления, который

выключает котел при необходимости. В случае выключения

котла после такой проверки на дисплее отобразится код

неисправности, указывающий на тип и причину выключения.

Существует два типа выключения котла:

Защитное выключение

Осуществляется в случае отклонения от

нормальной работы, которое может быть устранено

без вмешательства специалиста.

На дисплее мигает «Err» (Ошибка) и код ошибки

(например, Err/110).

Как только причина неисправности будет

устранена, котел снова включится и продолжит

работу.

При таком выключении можно попытаться

восстановить нормальную работу котла, выключив

его и включив снова с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ

с панели управления.

Если на дисплее остается символ неисправности, то выключите

котел. Убедитесь, что внешний двухполюсный выключатель

находится в положении ВЫКЛ, закройте газовый кран и

обратитесь к квалифицированному специалисту.

Защитное отключение из-за низкого давления воды

(только для конденсационных котлов и

котлов с закрытой камерой сгорания)

При недостаточном давлении воды в контуре

отопления котел производит защитное отключение.

На дисплее мигает «

Err

» (Ошибка) и код ошибки при

недостаточной циркуляции

108 (например, Err/108)

.

Проверьте давление воды по показаниям манометра

на панели управления; при холодной системе

значение должно быть от 0,6 до 1,5 бар.

Если давление незначительно меньше минимального

допустимого,

для восстановления давления откройте кран в нижней части

котла. Если давление падает часто, возможно, в системе имеется

утечка. Обратитесь к специалисту для ее уcтранения.

Защитная остановка из-за недостаточной циркуляции воды

В случае недостаточной циркуляции воды в системе

отопления колонка сигнализирует защитную

остановку Err/103 – см. Таблицу сбоев.

Система может быть разблокирована

посредством подпитки воды через кран подпитки,

расположенный в нижней части колонки.

Проверить давление по гидрометру и перекрыть

кран сразу же по достижении 1 – 1,5 бар.

Если запрос подпитки поступает часто, выключить

колонку, повернуть внешний выключатель в

положение ВЫКЛ., перекрыть газовый кран и обратиться к

квалифицированному специалисту для проверки наличия утечек

воды.

Аварийное выключение

При выключении этого типа сброс не

происходит автоматически.

На дисплее мигает надпись RESET и

код ошибки ( например RESET/501)

вместе с символом перечеркнутого

пламени

.

В этом случае повторный пуск котла

необходимо осуществлять вручную,

нажав кнопку RESET (сброс).

Если осуществить повторный пуск

не удается, то следует обратиться к квалифицированному

специалисту.

Condiţii de oprire a aparatului

Cazanul este protejat de funcţionarea necorespunzătoare prin placa

electronica ce execută anumite controale interne, care declanşează,

dacă este necesar, un dispozitiv de blocare, de siguranţă. În caz de

blocare, pe display-ul panoului de comandă este a şat un cod care

se referă la tipul de oprire şi la cauza care a generat oprirea.

Se pot veri ca două tipuri de opriri.

Oprire de siguranţă

Această eroare este de tip “volatil” adică dispare

automat, imediat după încetarea cauzei care a provocat

oprirea.

Pe display apare intermitent mesajul Err împreună cu

codul anomaliei (de ex. Err/110)

Imediat ce cauza a fost eliminată, centrala porneşte din

nou, reluându-şi funcţionarea obişnuită.

În timp ce cazanul este în oprirea de siguranţă puteţi să

îl repuneţi în funcţiune, oprind şi repornind aparatul de

la tasta ON/OFF de pe panoul de comandă.

Dacă centrala semnalează oprirea de siguranţă şi după

restartare, opriţi centrala. Poziţionaţi întrerupătorul electric extern pe

OFF, închideţi robinetul de gaz şi apelaţi un instalator cali cat.

Oprire de siguranţă din cauza presiunii insu ciente a apei

(numai pentru modelele in condensare GREEN si cu tiraj

fortat FF)

În caz de presiunii insu ciente în circuitul de încălzire,

cazanul va semnala oprirea de siguranţă.

Pe display apare intermitent mesajul Err împreună cu

codul anomaliei (de ex. Err/108)

Veri caţi presiunea pe higrometru şi în caz de

necesitate completaţi nivelul de apă deschizând

robinetul de sub cazan. Închideţi robinetul imediat ce

presiunea se ridică la 1 - 1,5 mbari.

Dacă cererea de completare a nivelului este frecventă,

opriţi centrala, poziţionaţi întrerupătorul electric extern în poziţia

OFF, închideţi ,robinetul de gaz şi apelaţi un instalator cali cat pentru

a veri ca eventualele pierderi de apă.

Oprire de siguranță datorata circultiei insu ciente .

În cazul în care circulația apei în circuitul de incalzire este

insu cientă , cazanul intră în oprire de siguranță pentru

presiune insu cienta Err/103 - a se vedea tabelul.

Controlați presiunea pe manometru și reumpleti

instalatia cu robinetul de umplere plasat sub centrala.

Închideți robinetul în momentul când presiunea ajunge

la 1 - 1.5 mbar.În cazul în care cererea de reumplere

trebuie utilizata de multe ori opriți cazanul, scoteti-l din

priza , închideți robinetul de gaz și Contactați un personal

cali cat de servicii pentru a inspecta eventualele scurgeri

de apă.

Blocarea funcţionării

Această eroare este de tip “nevolatil”,

ceea ce înseamnă că nu dispare

nici după eliminarea cauzei care a

determinat oprirea centralei.

Pe display clipeste RESET si codul de

eroare ( ex. RESET/501) , si apare

simbolul..

.

În acest caz, cazanul nu reporneşte

automat, dar va putea  deblocat prin

apăsarea tastei RESET.

După câteva încercări de deblocare, dacă problema se repetă, este

necesar să intervină un instalator cali cat.

reset

R

mcgrp.ru

Определение кода ошибки котлов Chaffoteaux Maury, Elexia по миганию индикатора температуры

Мигает 30, 40, 50, 60, 70, 80 на индикаторе температуры газового котла Chaffoteaux Maury, Elexia. Широкую популярность на рынке отопительных систем получили газовые котлы торговых марок Chaffoteaux Maury и Elexia. За счет использования специального узкоспециализированного модуля управления эти котлы имеют невысокую стоимость, обладая при этом высокой надежностью и в полной мере выполняют ожидаемые от них функции отопления помещений. Газовые котлы Chaffoteaux Maury и Elexia просты в установке и долговечны при их эксплуатации. Здесь используется сходный механизм индикации рабочей температуры, а также диагностические сообщения об ошибках котлов Chaffoteaux Maury и Elexia выдаются посредством мигания светодиодов индикатора температуры.

Расшифровка мигания индикатора температуры и определение ошибки котлов Chaffoteaux Maury и Elexia.

 • мигает 80 - Обнаружена ситуация перегрев. Проверьте чтобы уровень воды в системе соответствовал норме. К появлению данной ситуации так же приводит попадание воздуха в систему или неисправность либо нарушение цепей подключения температурного датчика.
 • мигают 70 и 80 – Блокировка работы котла вследствие неудачной попытки розжига. Проверьте подведен ли газ в систему, нормально ли давление газа? Возможно перекрыт газовый вентиль либо качество газа не соответствует норме. Правильно ли подключен ионизирующий электрод? Возможно появился нагар на электроде.
 • мигают 60 и 80 – Газовый котел перешел в режим защиты от замерзания. Блокировка вызвана перемерзанием водонасосной системы. Возможно температура подведенной воды слишком низка. Если причина не в этом, проверьте температурный датчик на входе в систему. Возможно он неисправен или контакты разъема окислены, или есть обрыв провода, изоляция кабеля повреждена.
 • мигают 60 и 70 – Инициирована функция защиты котла от замерзания горелки. Проверьте состояние ионизирующего электрода, цепи его подключения.
 • мигают 60 и 70 и 80 – Вода в системе не циркулирует. Проверьте цепи подключения датчика потока. Возможен износ подшипников насоса, повреждение лопастей насоса. Также ситуация возникает когда отопительный контур засорен или неправильно подключен котел в отопительную систему.
 • мигает 50 - Во вводном контуре отсутствует циркуляция воды. Проверьте работу датчика потока. Убедитесь что система не забита.
 • мигают 50 и 70 и 80 – Системе не удается распознать температурный датчик, установленный на входе в систему отопления. Возможно неверное подключение разъема датчика, окислены его контакты, датчик вышел из строя, обрыв провода и прочее.
 • мигают 50 и 60 – Сопротивление температурного датчика, на входе в систему, слишком мало. Проверьте целостность изоляции кабеля датчика, отсутствие влаги на разъеме его подключения.
 • мигают 50 и 60 и 80 – Проблемы с термодатчиком на выходе системы отопления. Возможно неверное подключение, окислены контакты разъема, оторван провод. Проверьте работоспособность датчика.
 • мигают 50 и 60 и 70 – Термодатчик на выходе системы отопления имеет слишком низкое сопротивление. Убедитесь, что изоляция кабеля датчика не повреждена. Разъем подключения датчика должен быть сухим. Возможно неисправен сам датчик.
 • мигают 40 и 70 – Выполняется повторное разжигание горелки.
 • мигают 40 и 60 – Обрыв в цепях электрической проводки. Проверьте целостность плавкой вставки предохранителя 1.25А.
 • мигают 40 и 60 и 80 – Контакты пневматического реле не замыкаются после включения вентилятора. Проверьте работоспособность вентилятора, состояние заслонки. Возможно заслонка подклинивает из-за наличия грязи на ней. Проверьте пневмореле.
 • мигают 40 и 60 и 70 – Пневматическое реле не размыкается. Необходимо прочистить систему отведения газов от нагара. Проверьте цепи подключения реле, целостность изоляции кабеля, окисленность контактов. Разъемы должны быть сухими.
 • мигают 40 и 50 и 60 и 70 и 80 – Выявлена ошибка котла Chaffoteaux Maury и Elexia при обмене данными между модулем управления и электронным дисплеем. Проверьте состояние соединительного кабеля. Попробуйте высунуть и вставить разъемы кабеля связи. Разъемы должны быть не окисленными и сухими. Не допускается повреждение изоляции кабеля.
 • мигает 30 - Сбой в работе модуля управления. Проверьте состояние печатных дорожек платы. Промойте плату модуля управления спиртом. Внимательно просмотрите места пайки. Возможно разъемы платы недовставлены или окислены.

two-zero.ru

Chaffoteaux ALIXIA 24 FF Инструкция по эксплуатации онлайн [8/16]

8

Руководство пользователя Руководство пользователя

Устройства защиты котла

Защита котла в случае возникновения

неисправностей осуществляется с помощью

постоянных внутренних проверок,

проводимых электронным блоком

управления, который выключает котел при

необходимости. В случае выключения котла

после такой проверки на дисплее отобразится

код неисправности, указывающий на тип и

причину выключения.

Существует два типа выключения котла:

Аварийная блокировка

Данный тип сбоя является временным,

т.е. автоматически сбрасывается по

прекращении вызвавшей его причины

(желтый сид 8 мигает, зеленые сид

температуры указывают код ошибки).

. Сразу же после устранения причины

блокировки колонка возвращается в

рабочий режим.

В противном случае выключить колонку,

повернуть внешний выключатель в

положение ВЫКЛ., перекрыть газовый

кран и обратиться к квалифицированному

специалисту.

Примечание 1 – В случае блокировки из-за

недостаточного давления воды в циркуляции

отопления колонка сигнализирует

аварийную блокировку

(желтый сид 8 мигает

– загоревшиеся сид 40-50 – см. таблицу).

Sprawdzić ciśnienie na wodowskaziПроверьте

давление по гидрометру и перекройте кран

сразу же по достижении 1 – 1,5 бар.

Система может быть разблокирована

посредством подпитки воды через кран

подпитки, расположенный в нижней части

колонки.

Если запрос подпитки поступает часто,

выключите колонку, поверните внешний

выключатель в положение ВЫКЛ.,

перекройте газовый кран и обратитесь к

квалифицированному специалисту для

проверки наличия утечек воды.

Блокировка

Данный тип сбоя не является временным,

т.е. не сбрасывается автоматически

(загоревшийся красный сид 8 и зеленые сид

температуры указывают код ошибки – см.

таблицу). Для возврата колонки в рабочий

режим нажмите кнопку RESET на консоли

управления.

ВАЖНО

Если блокировка повторяется

часто, рекомендуется обратиться в

уполномоченный центр технического

обслуживания. В целях безопасности можно

произвести не более 5 ручных сбросов за 15

минут (нажмите кнопку ххх).

Если же блокировка случайная

или единичная, она не считается

неисправностью.

Зеленые Сид установок

температуры

Описание

40 50 60 70 80 90 желтый красный

Блокировка из-за перегрева

Блокировка из-за недостаточного давления

воды (см. выше)

Блокировка из-за недостаточного

оборота

Блокировка из-за недостаточного давления

воды (Модель FF)

Неисправность электронной схемы

Блокировка из-за отсутствия

автоматического зажигания горелки

Сбой реле давления дыма (FF)

Сработал датчик дыма (CF)

Примечание:

= мигает

= не мигает

Таблица кодов неисправностей

mcgrp.ru

Chaffoteaux MIRA COMFORT 24 FF Инструкция по эксплуатации онлайн [12/28]

12

10. åÂÌ˛ ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË

Ç ‚Ó‰Ó̇„‚‡ÚÂΠÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ Á‡‚Ó‰Ò͇fl

„ÛÎËӂ͇. ÇÒ „ÛÎËÓ‚ÍË (Ëϲ˘ËÂÒfl ‚

ÏÂÌ˛ 3,4 Ë 6) ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚˘ËÍÓÏ

ËÎË Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÒÔˆˇÎËÒÚÓÏ. ÑÓÒÚÛÔ Í

„ÛÎËÓ‚Í‡Ï Ë ËÌÙÓχˆËË Ó ÒÓÒÚÓflÌËË

‚Ó‰Ó̇„‚‡ÚÂÎfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ÔÛÚÂÏ ÓÚÍ˚ÚËfl

‰‚Âˆ˚ E ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ·ÎÓ͇ (ËÒ. 16).

êËÒ. 16

E

äÌÓÔ͇ ‚Íβ˜ÂÌËfl ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl äÌÓÔ͇ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ

äÌÓÔ͇ RESET (ÓÚÏÂ̇)

äÌÓÔ͇ åÂÌ˛ äÌÓÔ͇ -

äÌÓÔ͇ +

äÌÓÔ͇ ê„ÛÎËӂ͇

êËÒ. 17

ÑàëèãÖâ

ùÎÂÏÂÌÚ 2

ùÎÂÏÂÌÚ 1

ùÎÂÏÂÌÚ 3

ùÎÂÏÂÌÚ 4

èË Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÓÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, reset (ÓÚÏÂ̇), ÏÂÌ˛, +, -, ËÎË „ÛÎËӂ͇ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÓ‰Ò‚ÂÚ͇ ‰ËÒÔÎÂfl

èÓ‰Ò‚ÂÚ͇ ‰ËÒÔÎÂfl „‡ÒÌÂÚ ˜ÂÂÁ 30 ÒÂÍÛ̉ ÔÓÒΠ̇ʇÚËfl Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÍÌÓÔÓÍ.

óÚÓ·˚ ‚ÓÈÚË ‚ ÏÂÌ˛, ̇ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ӉÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÍÌÓÔÍË Ë ‚ Ú˜ÂÌË 5 ÒÂÍÛ̉ (ËÒ.19). åÂÌ˛ 1 -

˝ÎÂÏÂÌÚ 1 ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ.

èÂÂÍβ˜ÂÌË ÏÂÌ˛:

ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ åÂÌ˛ (ËÒ.17). çÓÏÂ ÏÂÌ˛ - ÔÂ‚˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ. óÚÓ·˚ ÔÂÂÈÚË Í ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ

ÏÂÌ˛, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÌÓ‚¸ ̇ʇڸ ÍÌÓÔÍÛ åÂÌ˛

.

èÂÂÍβ˜ÂÌË ÔÛÌÍÚÓ‚ ‚ÌÛÚË ÏÂÌ˛:

ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ËÎË ÍÌÓÔÍÛ , ‰Îfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ËÁÏÂÌËÚ¸ ÌÓÏÂ ÔÛÌÍÚ‡ ‚ ÏÂÌ˛, ÍÓÚÓ˚È ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ̇

‰ËÒÔΠ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ‚ÚÓÓ„Ó ˝ÎÂÏÂÌÚ‡.

èËϘ‡ÌËÂ

: ̇ıÓ‰flÒ¸ ‚ ÔÓÒΉÌÂÏ ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ˛, ‰Îfl ÔÂÂıÓ‰‡ Í ÔÂ‚ÓÏÛ Ì‡ÊÏËÚ +, ̇ıÓ‰flÒ¸ ‚ ÔÂ‚ÓÏ ÔÛÌÍÚÂ,

‰Îfl ÔÂÂıÓ‰‡ Í ÔÓÒΉÌÂÏÛ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ -

àÁÏÂÌÂÌË ̇ÒÚÓÂÍ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÔÛÌÍÚÓ‚ (ÓÚÌÓÒËÚÒfl ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ Í ÏÂÌ˛ 3, 4 Ë 6) :

ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛê„ÛÎËӂ͇ , ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÈÚË ‚ ÂÊËÏ „ÛÎËÓ‚ÍË: 3 Ë 4 ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ̇ ‰ËÒÔΠÏË„‡˛Ú. á‡ÚÂÏ

̇ÊÏËÚ ËÎË , ˜ÚÓ·˚ ËÁÏÂÌËÚ¸ ̇ÒÚÓÈÍË. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛê„ÛÎËӂ͇ ,˜ÚÓ·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ÌÓ‚˚Â

̇ÒÚÓÈÍË Ë ‚˚ÈÚË ËÁ ÂÊËχ „ÛÎËÓ‚ÍË. ùÎÂÏÂÌÚ˚ 3 Ë 4 ̇ ‰ËÒÔΠÔÂÂÒÚ‡˛Ú ÏË„‡Ú¸.

ÇÓÁ‚‡Ú Í Á‡‚Ó‰ÒÍËÏ Ì‡ÒÚÓÈ͇Ï:

ÇÓȉËÚ ‚ ÏÂÌ˛ 3, 4 Ë 6, ̇ÊÏËÚÂ Ë Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÍÌÓÔÍË Ë ê„ÛÎËӂ͇ ‚ Ú˜ÂÌË 5

ÒÂÍÛ̉. èË ˝ÚÓÏ ‚ Ú˜ÂÌË ÌÂÒÍÓθÍËı ÒÂÍÛ̉ ̇ ‰ËÒÔΠÏË„‡ÂÚ Ì‡‰ÔËÒ¸ CM (Chaffoteaux & Maury).

ë·ÓÒ ËÒÚÓËË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ:

ÇÓȉËÚ ‚ ÏÂÌ˛1, ̇ÊÏËÚ ӉÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ‚ Ú˜ÂÌË 5 ÒÂÍÛ̉ ÍÌÓÔÍË Ëê„ÛÎËӂ͇ . èË

˝ÚÓÏ ‚ Ú˜ÂÌË ÌÂÒÍÓθÍËı ÒÂÍÛ̉ ̇ ‰ËÒÔΠÏË„‡ÂÚ Ì‡‰ÔËÒ¸ CM

(Chaffoteaux & Maury)

.

èËϘ‡ÌËÂ:

˜ÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË ËÁ ÂÊËχ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ̇ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ åÂÌ˛ Ì ÏÂÌ 3 ÒÂÍÛ̉. ÖÒÎË

Ì ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ì‡Ê‡ÚËfl ÍÌÓÔÍË ‚ Ú˜ÂÌË 1 ÏËÌÛÚ˚, ‰ËÒÔÎÂÈ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl ‚ ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂθÒÍËÈ

ÂÊËÏ.

mcgrp.ru