Ariston BS II 15 FF Инструкция по эксплуатации онлайн [2/8]. Котел ariston bs ii 15 ff


BS II 15 FF

Торговая марка 
Код 3300419
Серия BS II
Название BS II 15 FF
Статус Снят с пр-ва
Основные характеристики 
Продукт Котел
Тип Традиционный
Способ нагрева Газовый
Способ монтажа Настенный
Способ установки Вертикальный
Тип газа Природный газ
Конструкция 
Камера сгорания Закрытая
Отвод продуктов сгорания Принудительное дымоудаление
Количество контуров 2
Количество теплообменников 2
Расширительный бак  Да
Встроенный бойлер   Нет
Вентилятор Да
Циркуляционный насос Да
3-х ходовой клапан Да
Встроенный Wi-Fi Нет
Энергетические характеристики 
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) кВт15
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) кВт16,7/12,2
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) кВт25,8/11
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) кВт28,7/12,2
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. кВт 13,4/9,5
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин. кВт 24,2/9,8
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs %91,1
Нормативный КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs %89,6/80,7
Нормативный КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs %89,3/80,4
Нормативный КПД на минимальной мощности, Hi/Hs %86,8/78,2
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) **
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C0,7
Потери тепла через дымоход при включенной горелке8,9
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке 0,4
Выбросы 
Остаточный напор вентилятора Па 100
Клас по NOx 3
Температура продуктов сгорания (G20)  °C118
Содержание CO2 (G20) %4,1
Содержание CO (0% O2) млн-1 40
Содержание O2 (G20)8,2
Количество продуктов сгорания (G20) м3/ч 54,50
Избыток воздуха169
Отопление 
Давление в расширительном баке бар 1
Максимальное давление в контуре отопления бар 3
Объем расширительного бака л 8
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более)  °C35/85
ГВС 
Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более)  °C36/60
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) л/мин 13,60
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) л/мин 9,70
Класс комфорта по ГВС (EN13203) **
Расход воды в контуре ГВС, не менее л/мин 1,70
Давление в контуре ГВС, не более бар 7
Электрические характеристики 
Напряжение В 230
Потребляемая мощность Вт 106
Минимально допустимая температура в помещении  °C +5
Класс защиты IP IPX5D
Электропитание Кабель питания без вилки
Длина электрического кабеля м 1.5
Давление и расход газа 
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) м3/ч 1,59
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) кг/ч 1,18
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) кг/ч 1,17
Дымоудаление и воздухоподача 
Тип системы дымоудаления C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32
Диаметр дымоотвода мм 60/100
Максимальная длина (Ø60/100) м 4
Максимальная длина (Ø80/125) м 11
Максимальная длина (Ø80/80) м 44
Подключения 
Вход газа 3/4
Вход холодной воды 1/2
Выход горячей воды 1/2
Подающая линия контура отопления 3/4
Обратная линия контура отопления 3/4
Размеры и вес 
Высота мм 770
Ширина мм 400
Глубина мм 315
Вес кг 30
Дополнительная информация 
Гарантия г 2
Страна Италия
EAN 5414849197312

ru.ariston-pro.com

Ariston BS II 15 FF Инструкция по эксплуатации онлайн [2/8]

2

Руководство по эксплуатации Manual de utilizare

Stimaţi Clienţi,

Dorim să vă mulţumim că aţi optat pentru cumpărarea centralei

produsă de noi.

Suntem siguri că v-am furnizat un produs efi cient din punct de vedere

tehnic.

Acest manual a fost realizat pentru a vă informa, cu recomandări

(avertizări) şi sfaturi, în legătură cu instalarea centralei, cu folosirea

corectă ,întreţinerea şi verifi carea acesteia pentru a putea aprecia

toate calităţile produsului.

Păstraţi cu grijă acest manual pentru orice informaţie ulterioară.

Serviciul nostru tehnic din zonă este activ şi la dispoziţia dvs. pentru

toate informatiile. Cu respect

Prezentul manual împreună cu manualul „Instrucţiuni tehnice

de instalare şi de întreţinere” constituie parte integrantă şi

esenţială a produsului. Amândouă trebuie păstrate cu grijă de

către utilizator şi va trebui să însoţească mereu centrala, chiar

şi în cazul cesionării ei unui alt utilizator sau proprietar şi/sau în

cazul mutării ei la o altă instalaţie.

Citiţi cu atenţie instrucţiunile şi recomandările (avertizările)

incluse în prezentul manual şi în manualul de instalare şi de

întreţinere deoarece amândouă conţin indicaţii importante

privind siguranţa instalării, folosirea şi întreţinerea.

Acest aparat este destinat incalzirii si/sau producerii apei calde

pentru uz casnic.

Trebuie sa  e racordat la o instalatie de încalzire si, in functie de

model, la reteaua de distribuire apa rece, compatibile cu calitatile si

capacitatile sale.

Este interzisa folosirea în scopuri diferite de cele speci cate.

Constructorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni

aparute din cauza folosirii improprii, gresite si necorespunzatoare

sau pentru nerespectarea instructiunilor din prezentul manual.

Instalatorul trebuie să  e autorizat pentru instalarea aparatelor de

încălzire conform prescriptiilor tehnice PT A1/2002 şi la sfârşitul

executării lucrării trebuie să elibereze clientului certi catul de

garantie pentru montajul aparatului .

În cazul defectiunilor si /sau unei proaste functionari opriti aparatul,

închideti robinetul de gaz si nu încercati sa îl reparati singur, adresati-

va personalului cali cat ( numai catre centrul de asistenta tehnica

autorizat ISCIR si agreat de ARISTON THERMO ROMANIA SRL si care

a efectuat punerea in functiune – vezi certi catul de garantie).

Eventualele reparatii, efectuate numai cu piese de schimb originale,

trebuie sa  e executate doar de tehnicieni cali cati. Nerespectarea

indicatiilor de mai sus poate compromite siguranta aparatului si

pentru aceasta constructorul nu este responsabil.

În cazul lucrarilor sau întretinerilor si veri carilor structurilor asezate

în apropierea conductelor sau dispozitivelor de evacuare gaze arse si

a accesoriilor lor, opriti aparatul si la terminarea lucrarilor adresativa

personalului cali cat pentru a veri ca e cienta conductelor sau

dispozitivelor.

În cazul unei nefolosiri îndelungate a centralei trebuie să:

- întrerupeţi alimentarea electrică punând întrerupătorul extern în

poziţia „OFF”;

- închideţi robinetul de gaz, pe cel al instalaţiei termice şi al instalaţiei

de apă menajeră;

-

goliţi instalaţia termică şi de apă menajeră dacă există pericol de îngheţ.

În cazul dezactivării de nitive a centralei adresaţi-vă personalului

cali cat pentru a efectua această operaţiune.

Pentru curăţarea componentelor externe, opriţi centrala şi aşezaţi

întrerupătorul extern în poziţia “OFF”.

Nu folosiţi şi nu păstraţi substanţe uşor in amabile în locul în care

este instalată centrala.

GARANŢIE

Pentru a benefi cia de garanţia integrala este necesar să

contactaţi Centrul de Asistenţă Tehnica ARISTON din zonă în termen de

3 luni de la data cumpararii centralei (data facturii).

După punerea in functiune si verifi carea bunei funcţionări a

centralei, Centrul de Asistenţă Tehnica ARISTON

vă va furniza toate informaţiile pentru corecta utilizare şi pentru a putea

benefi cia de garanţia ARISTON .

Pentru a putea obţine numărul de telefon al Centrului de

Asistenţă Tehnica ARISTON cel mai apropiat,

verifi cati certifi catul de garantie !

Мы хотим поблагодарить Вас за сделанный Вами выбор –

приобретение котла нашего производства.

Мы уверены, что предоставили Вам технически совершенную

продукцию.

Данное руководство содержит указания и рекомендации в

части монтажа, правильной эксплуатации и технического

обслуживания котла. Внимательно изучите руководство

и храните его в доступном месте. Наши Авторизованные

Сервисные Центры всегда в Вашем распоряжении.

С наилучшими пожеланиями, компания «Аристон Термо Рус»

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ НА ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С МОМЕНТА

ПЕРВОГО ПУСКА, О ЧЕМ В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЕТСЯ

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ОТМЕТКА.

ПЕРВЫЙ ПУСК ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГАРАНТИЙНОГО

ТАЛОНА И ИНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Настоящее руководство по эксплуатации является

неотъемлемой частью комплекта поставки котла.

Пользователь должен хранить его в доступном месте

вблизи котла, в том числе в случае передачи котла другому

владельцу или пользователю и/или при установке котла в

другом месте.

Внимательно ознакомьтесь с указаниями и

предупреждениями, содержащимися в руководстве по

эксплуатации, так как в них приводятся важные правила

по технике безопасности при монтаже, эксплуатации и

техническом обслуживании изделия.

Данный котел предназначен для отопления помещений и

приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Котел следует подключить к контурам отопления и горячего

водоснабжения (ГВС), которые должны соответствовать

техническим характеристикам котла.

Строго запрещается использовать котел в целях, не указанных

в данной инструкции. Производитель не несет ответственности

за повреждения, являющиеся следствием ненадлежащей

эксплуатации котла или несоблюдения требований данной

инструкции.

Монтаж, техническое обслуживание и другие работы с котлом

должны проводиться в полном соответствии с требованиями

нормативных документов и инструкций производителя.

В случае неисправности и/или нарушения нормальной

работы отключите котел, закройте газовый кран и вызовите

квалифицированного специалиста. Запрещается выполнять

ремонт котла самостоятельно. Все ремонтные работы,

должны проводиться квалифицированными специалистами,

только с использованием оригинальных запасных частей.

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ

СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОТЛА И АННУЛИРУЮТСЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

При проведении технического обслуживания или любых работ в

непосредственной близости от воздуховодов, дымоходов или их

принадлежностей, следует отключить котел и закрыть газовый

кран.

После завершения всех работ, проверьте эффективность

функционирования воздуховодов и дымоходов. В случае

длительного перерыва в эксплуатации котла необходимо:

• отключить электропитание котла, установив внешний

двухполюсный выключатель в положение «ВЫКЛ»;

• перекрыть газовый кран, краны системы отопления и ГВС;

• если существует вероятность замерзания, то следует слить

воду из контура отопления и ГВС.

При окончательном отключении котла поручите эту операцию

квалифицированному специалисту.

При чистке котла следует отключить и перевести двухполюсный

выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ). Чистку следует

проводить с помощью ткани, смоченной в мыльной воде. Не

используйте агрессивные моющие средства, инсектициды

или другие токсичные вещества. Не используйте и не храните

легковоспламеняющиеся вещества в помещении, в котором

установлен котел.

Химический состав воды, используемой в качестве

теплоносителя, должен соответствовать требованиям

действующих нормативных документов

mcgrp.ru

Ariston BS II 15 FF Инструкция по эксплуатации онлайн [6/8]

6

Руководство по эксплуатации Manual de utilizare

40°

50°

60° 70°

80°

90°

Condiţii de oprire a aparatului

Cazanul este protejat de funcţionarea necorespunzătoare prin placa

electronica ce execută anumite controale interne, care declanşează,

dacă este necesar, un dispozitiv de blocare, de siguranţă. În caz de

blocare, pe display-ul panoului de comandă este afi şat un cod care

se referă la tipul de oprire şi la cauza care a generat oprirea.

Se pot verifi ca două tipuri de opriri.

Oprire de siguranţă

Această eroare este de tip “volatil” adică dispare automat, imediat

după încetarea cauzei care a provocat oprirea; (ledul galben 5 şi

ledurile de temperatură 1 indică codul anomaliei – vezi tabel)

Imediat după încetarea cauzei care a provocat această oprire

aparatul se reporneşte şi începe să funcţioneze în mod normal.

În timp ce cazanul este în oprire de siguranţă este posibil să încercaţi

să îl repuneţi în funcţiune, oprind şi repornind aparatul cu OFF de pe

panoul de comandă.

În caz de Oprire datorită circulaţie insu cientă de apă în circuitul

de încălzire, cazanul semnalează o oprire de siguranţă (ledul roşu 9 şi

ledurile 40-50 emit un semnal intermitent – vezi tabel).

Veri caţi presiunea pe higrometru şi închideţi robinetul imediat ce

presiunea atinge 1 - 1,5 bar. Puteţi restabili funcţionarea corectă

a instalaţiei umplând bazinul cazanului cu apă, prin deschiderea

robinetului de sub cazan.

În acest caz, dacă cererea de umplere este frecventă, opriţi centrala,

poziţionaţi întrerupătorul electric extern în poziţia OFF, închideţi

robinetul de gaz şi apelaţi un instalator cali cat pentru a veri ca

eventualele pierderi de apă.

Blocare de funcţionare

Acest tip de eroare, numită “nevolatilă”, nu poate  eliminată

automat (ledul roşu 9 aprins şi ledurile de temperatură 1 indică

codul anomaliei – vezi tabel) Pentru a restabili funcţionarea normală

a cazanului, apăsaţi tasta

de pe panoul de comandă.

Important

În cazul în care centrala se blochează în mod frecvent se

recomandă să vă adresaţi Serviciului nostru Autorizat de

Asistenţă Tehnică.

Din motive de siguranţă, centrala va permite un număr maxim

de 5 reporniri în 15 minute (apăsând tasta de RESET).Blocarea

sporadică sau izolată nu constituie o problemă.

Procedura de oprire

Pentru a opri cazanul apăsaţi tasta ON/OFF;

ledul verde 3 se stinge.

Pentru a opri defi nitiv cazanul, poziţionaţi

întrerupătorul electric extern pe OFF; di-

splayul se va stinge.

Închideţi robinetul de gaz.

Порядок отключения

Для отключения нажмите

кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., зеленый СИД «3»

погаснет.

Для полного выключения

поверните внешний выключатель в

положение ВЫКЛ. Перекройте газовый

кран.

Условия блокировки

Колонка предохраняется от неисправностей микропроцессорной

схемой, которая при необходимости блокирует агрегат.

В случае блокировки СИД показывают тип блокировки и

вызвавшую ее причину.

Существует два вида блокировки.

Аварийная блокировка

Данный тип сбоя является временным, т.е. автоматически

сбрасывается по прекращении вызвавшей его причины

(красный СИД «5» мигает, а СИДы температуры показывают код

сбоя – см. таблицу).

Сразу же после устранения причины блокировки колонка

возвращается в рабочий режим.

В противном случае выключить колонку, повернуть внешний

выключатель в положение ВЫКЛ., перекрыть газовый кран и

обратиться к квалифицированному специалисту.

Примечание 1 – В случае блокировки из-за недостаточного

циркуляция воды в циркуляции отопления колонка

сигнализирует аварийную блокировку (желтый СИД «9» и СИДы

40 – 50 горят – см. таблицу). Проверьте давление по гидрометру

и перекройте кран сразу же по достижении 1 – 1,5 бар.

Система может быть разблокирована посредством подпитки

воды через кран подпитки, расположенный в нижней части

колонки.

Если запрос подпитки поступает часто, выключите колонку,

поверните внешний выключатель в положение ВЫКЛ.,

перекройте газовый кран и обратитесь к квалифицированному

специалисту для проверки наличия утечек воды.

Блокировка

Данный тип сбоя не является временным, т.е. не сбрасывается

автоматически (красный СИД «9» горит, а СИДы температуры

«1» показывают код сбоя – см. таблицу). Для возврата колонки в

рабочий режим нажмите кнопку

на консоли управления.

ВАЖНО

Если блокировка повторяется часто, рекомендуется

обратиться в уполномоченный центр технического

обслуживания. В целях безопасности можно произвести не

более 5 ручных сбросов за 15 минут (нажмите кнопку ).

Если же блокировка случайная или единичная, она не

считается неисправностью.

mcgrp.ru

Ariston BS II 15 FF Инструкция по эксплуатации онлайн [5/8]

5

Руководство по эксплуатации Manual de utilizare

40°

50°

60° 70°

80°

90°

40°

50°

60° 70°

80°

90°

40°

50°

60° 70°

80°

90°

40°

50°

60° 70°

80°

90°

Funcţionarea pe timp de iarnă şi

vară

Rotaţia buşonului selector de încălzire 6

de pe panoul de comandă permite co-

mutarea funcţionării, de la vară la iarnă şi

invers.

Funcţionarea pe timp de vară se activează

poziţionând buşonul selector pe 0

(încălzire anulată).

Reglarea încălzirii

Reglarea temperaturii pe circuitul de

tur se face cu buşonul circ. de încălzire,

6, de pe panoul de comandă ; plaja de

temperatură este de la 42°C la 82°C.

Temperatura pe circuitul de încălzire

este indicată de ledurile de pe panoul de

comandă.

Reglare temperaturii în circuitul

sanitar

Reglarea temperaturii apei calde menaje-

re se face cu buşonul 7 de pe panoul de

comandă; plaja de temperatură este de la

36°C la 60°C.

Pentru repunerea în funcţiune a sistemului, este necesar să apăsaţi

scurt butonul de deblocare 10.

Dacă centrala se blochează din nou, controlaţi robinetul de gaz

pentru a vedea dacă este deschis, apoi apelaţi serviciul de Asistenţă

tehnică autorizat.

Порядок включения (зажигания)

Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. «2», загорится зеленый СИД «3»,

показывающий, что котел готова к работе. Электронный блок

управленияпроизводит зажигание горелки без какого-либо

ручного вмешательства со стороны пользователя, а по запросу,

поступающего с системы оопления.

Если примерно через 10 секунд горелка не зажжется,

устройства безопасности колонки перекроют подачу газа, и

загорится красный СИД «9».

Для перезапуска котла необходимо нажать и отпустить кнопку

разблокировки «10».

При повторной блокировке проверьте, открыт ли газовый

кран, а затем обратитесь в Авторизованный Центр Сервисного

обслуживания (АСЦ).

Зимний и летний

режимы

Регулятор системы отопления «6»

на панели управления позволяет

переключить с зимнего на летний

режим и наоборот.

При выборе регулятором положения

«0» котел работает в летнем режиме

(отопление выключено).

Настройки контура отопления

Настройка температуры подачи воды

в контур отопления осуществляется

при помощи регулятора отопления «6»,

расположенного на панели управления,

в диапазоне от 42°C до 82°C.

Температура на отопительный контур

обозначается светодиоды на панели

управления.

Настройка температуры ГВС

Настройка температуры подачи воды

в систему ГВС осуществляется при

помощи регулятора температуры

горячей воды «7», расположенного

на панели управления, в диапазоне от

36°C до 60°C.

Procedura de aprindere

Apăsaţi tasta ON/OFF 2; se va aprinde ledul verde 3, iar după câteva

secunde, ce vă arată că centrala este gata de funcţionare. Centrala

electronică va comanda aprinderea arzătorului, fără nicio intervenţie

manuală, în funcţie de cererea circuitului de încălzire.

Dacă, după 10 secunde, nu se aprinde arzătorul, dispozitivele de

siguranţă ale cazanului blochează ieşirea gazului iar ledul roşu 9 se

va aprinde.

Прерывание отопления

Для прерывания отопления поверните регулятор

«6» в положение «0». Колонка продолжит работу в

летнем режиме только для нагрева ГВ$, показывая

заданную температуру.

Întreruperea încălzirii

Pentru a întrerupe încălzirea, rotiţi selectorul 6 în

poziţia 0. Centrala va rămâne în modalitatea de

funcţionare pe timp de vară, producând numai nece-

sarul de apă caldă sanitară, la temperatura stabilită.

mcgrp.ru

Ariston BS II 15 FF Инструкция по эксплуатации онлайн [3/8]

3

Руководство по эксплуатации Manual de utilizare

Marcaje CE

Marca CE garantează conformitatea aparatului la următoarele directive:

- 90/396/CEE cu privire la aparatele pe gaz

- 2004/108/EC cu privire la compatibilitatea electromagneti

- 92/42/CEE cu privire la randamentul energetic

- 2006/95/EC cu privire la siguranţa electrică.

Legenda simboluri:

Nerespectarea indicatiilor de avertizare prezinta riscul provocarii

leziunilor, în anumite circumstante chiar mortale, la persoane.

Niestosowanie się do tego ostrzeżenia grozi stratami materialnymi,

a także może narażać na poważne niebezpieczeństwo rośliny i

zwierzęta.

Nu efectuaţi operaţii care implică desfacerea aparatului.

Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune.

Leziuni personale provocate de arsuri de la componentele

supraîncălzite sau de răniri datorate prezenţei unor componente

care pot tăia.

Nu efectuaţi operaţii care implică mutarea aparatului din

instalaţia sa.

Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune.

Inundaţii din cauza pierderilor de apă prin tuburile (conductele)

desprinse din racorduri.

Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza pierderilor de gaz de la

ţevile stricate.

Nu provocaţi daune la cablul de alimentare electrică.

Electrocutare provocată de  rele descoperite şi a ate sub

tensiune

Nu lăsaţi obiecte pe aparat.

Leziuni personale provocate de căderea obiectelor ca urmare a

vibraţiilor.

Defectarea aparatului sau a obiectelor în cauză ca urmare a căderii

din cauza vibraţiilor.

Nu vă urcaţi pe aparat

Leziuni personale provocate de căderea aparatului.

Defectarea aparatului sau a obiectelor în cauză ca urmare a căderii

aparatului din cauza desprinderii din dispozitivele de  xare.

Nu vă urcaţi pe scaune, taburete, scări sau suporturi instabile

pentru a efectua curăţarea aparatului.

Leziuni personale provocate de cădere (scări duble).

Nu efectuaţi operaţiuni de curăţare a aparatului fără să opriţi

mai întâi centrala şi să aşezaţi întrerupătorul extern în poziţia

“OFF”.

Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune

Nu folosiţi insecticide, dizolvanţi sau detergenţi agresivi

pentru curăţarea aparatului.

Dăunează părţilor dina material plastic sau părţilor lăcuite.

Nu utilizaţi aparatul în alte scopuri decât cel pentru care a fost

destinat, uz casnic.

Defectarea aparatului prin supraîncărcare în funcţionare.

Defectarea obiectelor folosite incorect.

Nu lăsaţi copiii şi persoanele necali cate să folosească

aparatul.

Defectarea aparatului din cauza folosirii improprii a aparatului.

În cazul în care se simte miros de ars sau se vede fum ieşind din

aparat, întrerupeţi alimentarea electrică, închideţi robinetul

de gaz, deschideţi ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.

Leziuni personale datorate arsurilor, inhalării de fum, intoxicaţiilor.

În cazul în care se simte miros puternic de gaz închideţi

robinetul de gaz, deschideţi ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.

Explozii, incendii sau intoxicaţii.

Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii)

cu capacităţi fizice, senzoriale sau psihice reduse sau cu experienţă

sau cunoștinţe insuficiente, exceptând cazul în care acestea ar fi putut

beneficia de supraveghere sau instruire privind utilizarea aparatului din

partea unei persoane responsabile de siguranţa acestora.

Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu

aparatul.

Правила безопасности

Перечень условных обозначений:

Несоблюдение этого предупреждения может привести

к несчастным случаям, в определенных ситуациях даже

смертельным.

Несоблюдение этого предупреждения может привести к

повреждениям, в определенных ситуациях даже серьезным,

имущества, домашних растений и нанести ущерб домашним

животным.

Не производите никаких действий, для которых требуется

открыть агрегат.

Удар током - компонеты под напряжением

Опасность ожегов и порезов – горячие компоненты и острые

выступы и края.

Не производите никаких действий, для которых требуется

демонтировать агрегат.

Удар током - компонеты под напряжением.

Затопление – утечка воды из отсоединенных труб.

Взрыв, пожар или отравление газом в случае его утечки из

поврежденного газопровода.

Бережно обращаться с проводом электропитания.

Удар током – оголенные провода под напряжением

Не оставляйте посторонние предметы на агрегате.

Несчастные случаи - падение предметов из-за вибраций

агрегата.

Повреждение агрегата или находящихся снизу предметов по

причине падения предметов из-за вибраций агрегата.

Не залезайте на агрегат.

Опасность падения с агрегата.

Повреждение агрегата или находящихся снизу предметов по

причине падения агрегата из-за отсоединения креплений.

Не поднимайтесь на стулья, табуретки, лестницы или

нестабильные приспособления для чистки агрегата.

Падение или защемление (раскладные лестницы).

Производите чистку агрегата только после его отключения,

повернув внешний разъединитель в положение OFF

(ВЫКЛ.).

Удар током - компонеты под напряжением.

Для чистки агрегата не используйте растворители,

агрессивные моющие средства или инсектициды.

Повреждение пластмассовых или покрашенных деталей.

Не используйте агрегат в целях, отличных от его

использования для нормальных бытовых нужд.

Повреждение агрегата из-за его перегрузки.

Повреждение предметов из-за неправильного обращения.

Не допускайте к использованию агрегата детей или

неопытных лиц.

Повреждение агрегата по причине его неправильного

использования.

В случае появления запаха горелого или дыма из агрегата

отключите электропитание, перекройте основной газовый

кран, откройте окна и вызовите техника.

Ожеги, отравление токсичными газами.

В случае появления запаха газа перекройте основной

газовый кран, откройте окна и вызовите техника.

Взрыв, пожар или отравление токсичными газами.

Изделие не предназначено для эксплуатации лицами (включая

детей) с ограниченными физическими, сенсорными или

умственными способностями, или же не имеющими опыта

или знаний, если только эксплуатация изделия такими лицами

не производится под наблюдением лиц, ответственных за их

безопасность, или после их обучения правилам пользования

изделием.

Не разрешайте детям играть с машиной.

Маркировка CE

Знак CE гарантирует соответствие этого аппарата следующим

директивам:

- 90/396/CEE относительно газового оборудования

- 2004/108/EC относительно электромагнитной совместимости

- 92/42/CEE относительно энергетической отдачи

- 2006/95/EC относительно электрической безопасности

Norme de siguranta

mcgrp.ru

Котел ariston bs ii 15 ff в Краснодаре

Компания из Краснодара, бесплатная доставка

по г. Краснодар — бесплатно, возможен самовывоз

В МАГАЗИН Компания из Краснодара,доставка

Курьерская доставка, Транспортная компания, Самовывоз

В МАГАЗИН Онлайн консультант Бесплатный номер 8 800... Компания из Краснодара, доставка (25 ноября)

по г. Краснодар — 780 руб., возможен самовывоз

В МАГАЗИН Компания из Краснодара, доставка (27 ноября)

по г. Краснодар — 300 руб., возможен самовывоз

В МАГАЗИН Онлайн консультант Заказ в один клик Компания из Краснодара, бесплатная доставка

по г. Краснодар — бесплатно, возможен самовывоз

В МАГАЗИН Компания из Краснодара, бесплатная доставка

по г. Краснодар — бесплатно, возможен самовывоз

В МАГАЗИН Компания из Краснодара, доставка (25 ноября)

по г. Краснодар — 780 руб., возможен самовывоз

В МАГАЗИН Компания из Краснодара, доставка (24 ноября)

по г. Краснодар — 850 руб.

В МАГАЗИН

Популярные видео

Компания из Краснодара, доставка (27 ноября)

по г. Краснодар — 300 руб., возможен самовывоз

В МАГАЗИН Онлайн консультант Заказ в один клик Компания из Краснодара, бесплатная доставка

по г. Краснодар — бесплатно, возможен самовывоз

В МАГАЗИН Компания из Краснодара, доставка (27 ноября)

по г. Краснодар — 300 руб., возможен самовывоз

В МАГАЗИН Онлайн консультант Заказ в один клик Компания из Краснодара, бесплатная доставка

по г. Краснодар — бесплатно, возможен самовывоз

В МАГАЗИН Бесплатный номер 8 800... Компания из Краснодара, бесплатная доставка

по г. Краснодар — бесплатно, возможен самовывоз

В МАГАЗИН Компания из Краснодара, бесплатная доставка

по г. Краснодар — бесплатно, возможен самовывоз

В МАГАЗИН Компания из Краснодара, доставка (25 ноября)

по г. Краснодар — 780 руб., возможен самовывоз

В МАГАЗИН Компания из Краснодара, бесплатная доставка

по г. Краснодар — бесплатно, возможен самовывоз

В МАГАЗИН Компания из Краснодара, доставка (27 ноября)

по г. Краснодар — 300 руб., возможен самовывоз

В МАГАЗИН Онлайн консультант Заказ в один клик Компания из Краснодара, доставка (27 ноября)

по г. Краснодар — 300 руб., возможен самовывоз

В МАГАЗИН Онлайн консультант Заказ в один клик Компания из Краснодара, бесплатная доставка

по г. Краснодар — бесплатно, возможен самовывоз

В МАГАЗИН Компания из Краснодара, бесплатная доставка

по г. Краснодар — бесплатно, возможен самовывоз

В МАГАЗИН Компания из Краснодара, бесплатная доставка

по г. Краснодар — бесплатно, возможен самовывоз

В МАГАЗИН Компания из Краснодара, доставка (27 ноября)

по г. Краснодар — 300 руб., возможен самовывоз

В МАГАЗИН Онлайн консультант Заказ в один клик Компания из Краснодара, доставка (27 ноября)

по г. Краснодар — 300 руб., возможен самовывоз

В МАГАЗИН Онлайн консультант Заказ в один клик Компания из Краснодара, бесплатная доставка

по г. Краснодар — бесплатно, возможен самовывоз

В МАГАЗИН Компания из Краснодара, бесплатная доставка

по г. Краснодар — бесплатно, возможен самовывоз

В МАГАЗИН Компания из Краснодара, бесплатная доставка

по г. Краснодар — бесплатно, возможен самовывоз

В МАГАЗИН Компания из Краснодара, бесплатная доставка

по г. Краснодар — бесплатно, возможен самовывоз

В МАГАЗИН Компания из Краснодара, бесплатная доставка

по г. Краснодар — бесплатно, возможен самовывоз

В МАГАЗИН Доставка: Краснодар

в Краснодар из Москвы

В МАГАЗИН

2 страница из 13

krasnodar.regmarkets.ru

Газовый котел BS II 15 FF

Компания производитель Ariston
Страна производитель Италия Количество контуров 2 (двухконтурный) Тип размещения Газовый настенный Тип камеры сгорания закрытая Высота мм 740 Ширина мм 400 Глубина мм 315 Вес кг 30   Тип газа Природный/сжиженный Конструкция
Отвод продуктов сгорания Принудительное дымоудаление Количество теплообменников 2 Расширительный бак Да Встроенный бойлер Нет Вентилятор Да Циркуляционный насос Да 3-х ходовой клапан Да Давление газа
Номинальное давление газа (G20) мбар 20 Номинальное давление газа (G30) мбар 28/30 Номинальное давление газа (G31) мбар 37 Энергетические характеристики
Мощность кВт 15 Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) кВт 15 Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) кВт 16,7/12,2 Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) кВт 25,8/11 Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) кВт 28,7/12,2 КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs % 91,1 КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs % 89,6/80,7 КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs % 89,3/80,4 КПД на минимальной мощности, Hi/Hs % 86,8/78,2 Класс по КПД (директива 92/42/EEC) ** Выбросы
Остаточный напор вентилятора Па 100 Клас по NOx 3 Температура продуктов сгорания (G20) °C 118 Содержание CO2 (G20) % 4,1 Содержание CO (0% O2) млн-1 40 Содержание O2 (G20) % 8,2 Количество продуктов сгорания (G20) м3/ч 54,5 Избыток воздуха % 169 Отопление
Давление в расширительном баке бар 1 Максимальное давление в контуре отопления бар 3 Объем расширительного бака 8 л Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) °C 35/85 Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) м3/ч 1,59 Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) кг/ч 1,18 Максимальное потребление в режиме отопления (G31) кг/ч 1,17 ГВС Температура в контуре ГВС (не менее/не более) °C 36/60 Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) л/мин 13,6 Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) л/мин 9,7 Класс комфорта по ГВС (EN13203) ** Минимальный расход воды л/мин 1,7 Максимальное давление в контуре ГВС бар 7 Электрические характеристики
Напряжение и частота В/Гц 230/50 Потребляемая мощность Вт 106 Минимально допустимая температура в помещении °C +5 Класс защиты IP X5D Дымоудаление
Диаметр дымоотвода мм 60/100 Максимальная длина (Ø60/100) м 4 Максимальная длина (Ø80/125) м 11 Максимальная длина (Ø80/80) м 44 Подключения
Вход газа "R 3/4 Вход холодной воды "R 1/2 Выход горячей воды "R 1/2 Подающая линия контура отопления "R 3/4 Обратная линия контура отопления "R 3/4

propan.pro